Sökning: "Elsa Köhler"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Elsa Köhler.

 1. 1. Leka, lära, öva, arbeta, verkskapa. Elsa Köhler en österrikisk aktivitetspedagog i Sverige

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Lars Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elsa Köhler; school-reform; women; activity learning; action research; school reform; Red Vienna; Political and administrative sciences; Varberg.; education; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Barnomsorg- och skolakommittén fick i augusti 1996 uppdraget att utarbeta ett samlat måldokument för förskolans s.k. sexårsverksamhet och för det obligatoriska skolväsendet. LÄS MER

 2. 2. Reformpedagogik i möte med den statskommunala skolan i Barnets århundrade

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Esbjörn Hellström; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; Waldorf methods; progressive pedagogy; Elsa Köhler; Ellen Key; Rudolf Steiner; Husserl; Gadamer; Habermas; activity-pedagogics; aktivitetspedagogik ; Communicative Action; culture democracy; education; epistemology; hermeneutic; pedagogic; phenomenology; reflection-in-action; reform-pedagogics; school; reformpedagogik ; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish 1900-talet utropades av Ellen Key som ett barnens århundrade. Hon gjorde detta genom att offentliggöra sin dröm om en Framtidens skola i boken med titeln Barnets århundrade. Mot denna bakgrund ställdes frågan om drömmarna blev till verklighet. LÄS MER