Sökning: "Elsa Köhler"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Elsa Köhler.

 1. 1. Leka, lära, öva, arbeta, verkskapa : Elsa Köhler en österrikisk aktivitetspedagog i Sverige

  Författare :Lars Karlsson; Pedagogik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elsa Köhler; school-reform; women; activity learning; action research; school reform; Red Vienna; Political and administrative sciences; Varberg; education; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : This thesis is mainly about the life and work of the Austrian teacher and psychologist Elsa Köhler (1879-1940), but also about the work of her followers on the Swedish West coast. It traces the influences of pedagogic progressivism and the Central European school-reform movements, on the Swedish school and pre-school system, during the first half of the 20th century. LÄS MER

 2. 2. Reformpedagogik i möte med den statskommunala skolan i Barnets århundrade

  Författare :Esbjörn Hellström; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogy and didactics; Waldorf methods; progressive pedagogy; Elsa Köhler; Ellen Key; Rudolf Steiner; Husserl; Gadamer; Habermas; activity-pedagogics; aktivitetspedagogik ; Communicative Action; culture democracy; education; epistemology; hermeneutic; pedagogic; phenomenology; reflection-in-action; reform-pedagogics; school; reformpedagogik ; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The starting point for this dissertation can be characterised with the question: why don't dreams come true? In 1900, Ellen Key proclaimed the coming hundred years as the children's century. One of the great questions of the time concerned the relation between the individual and the community. LÄS MER

 3. 3. Barnträdgårdens didaktik : Kontinuitet och förändring i talet om material och arbetssätt i tidskriften Barnträdgården 1918-1945

  Författare :Annelie Maria Fredricson; Anne-Li Lindgren; Sara Backman Prytz; Eva Reimers; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; kindergarten; materials; working methods; kindergarten environment; close readings; preschool didactics; history of education; barnträdgården; material; arbetssätt; miljöer; närläsning; förskoledidaktik; utbildningshistoria; Early Childhood Education; förskoledidaktik;

  Sammanfattning : This thesis, which touches on the fields of preschool didactics and history of education, deals with a specific period of the kindergarten movement’s history. With the foundation of the Swedish Fröbel Association’s journal Barnträdgården (Kindergarten), knowledge and ideas about the kindergarten movement and its activities could be disseminated to kindergarten teachers in Sweden and throughout the Nordic region. LÄS MER