Sökning: "johan sandahl"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden johan sandahl.

 1. 1. Om pesten i Stockholm 1710. Academisk afhandling som med philosophiska facultetens samtycke under inseende af ... Doct. Joh. Henr. Schröder ... för philosophiska graden författad och utgifven af Daniel Magnus Sandahl af Östgöta landskap. Lärare vid A. Rydbergs stiftelses förberedande navigations-skola, duplicant vid S:t Catharinæ elementarläroverk. till offentlig granskning framställes å Gustavianska lärosalen den 2 juni 1854. p. v. t. e. m., Andra delen

  Författare :Johan Henrik Schröder; Daniel Magnus Sandahl; Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dynamic light scattering in polymer electrolytes

  Författare :Johan Sandahl; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :ion pairing; polymer electrolyte; Raman scattering; intrachain flexibility; Brillouin scattering; structural relaxation; poly propylene glychol ; ionic conductivity;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att ta sig an världen : Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet

  Författare :Johan Sandahl; Lars Petterson; Martin Kristiansson; Anna Larsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Civics; Social studies; Civic teaching; Social studies teaching; Civic didactics; Social studies didactics; First order concepts; Second order concepts; Democratic socialisation; Civic literacy; Political science; Statsvetenskap; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The focus of this investigation is civics in the Swedish upper secondary school. In addition to subject matter, civics is also an agent for democratic socialisation. The study explores and analyses the reflections of six teachers on their teaching about globalisation. LÄS MER

 4. 4. Medborgarbildning i gymnasiet : Ämneskunnande och medborgarbildning i gymnasieskolans samhälls- och historieundervisning

  Författare :Johan Sandahl; Geir Skeie; Svein Lorentzen; Tom Gullberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; social science education; history education; social studies education; didactics; second-order thinking concepts; citizenship education; Subject Learning and Teaching; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : The school subjects of history and social science are expected to contribute with historical and social scientific knowledge, skills and abilities: that is, subject knowledge. The subject knowledge that students achieve during their schooling is not only meant for future studies, but is also expected to inform a life as democratic citizens. LÄS MER

 5. 5. Insyn i grupphandledning : Ett bidrag till förståelsen av ett av de människobehandlande yrkenas hjälpredskap

  Författare :Johan Näslund; Kjell Granström; Christer Sandahl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Group supervision; Grupphandledning; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : The overall purpose of this work has been to describe what group supervision for helping professionals could be, how it can change over time and to problematise the influential mechanisms that exist in supervision of groups.The issues considered in this work are about group supervision for teachers and psychiatric nurses. LÄS MER