Sökning: "Annica Kihlgren"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Annica Kihlgren.

 1. 1. Older patients in transition : From home care towards emergency care

  Författare :Annica Kihlgren; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Older adults; transition; health care organisations; management; nurses decision making; responsibility;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis was to study the praxis of referrals to the emergency department (ED) from different community health care settings and the caring process of older adults in the ED (I-V). With this knowledge, the prerequisites needed to provide older adults with better care can be attained. LÄS MER

 2. 2. To be at one's best : The evolution of Optimal Functionality and its possible implementation in an ICT-platform

  Författare :Samal Algilani; Annica Kihlgren; Agneta Schröder; Stefan Sävenstedt; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; older adults; optimal functionality; scoping review; focus group; qualitative content analysis; mental health; interviews; phenomenological approach; ICT-platform;

  Sammanfattning : At the Nutrition and Physical Activity Research Centre for Optimal Health and Functionality through Life (NUPARC), a research gap was uncovered regarding the concept optimal functionality based on the older adult’s own perspective. The overall aim was to explore the concept of optimal functionality among older adults and the possibility of creating and developing an ICT-platform to measure it. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskor som patienters företrädare : Med huvudsakligt fokus på företrädarskap för äldre patienter i kommunal hälso- och sjukvård

  Författare :Anna Josse Eklund; Bodil Wilde-Larsson; Kerstin Petzäll; Ann-Kristin Sandin-Bojö; Annica Kihlgren; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; APAS-AMIA SE; community care; instrument; patient advocacy; psychometrics; older patients; organisation; nursing competence; företrädarskap; omvårdnad; äldre; APAS-AMIA SE; företrädarskap; kommunal hälso-och sjukvård; organisation; psykometri; sjuksköterskans yrkeskompetens; äldre patienter; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The overall aim was to study nurses’ and managers’ attitudes towards micro social patient advocacy (I) and factors related to patient advocacy (II, III) with the main focus being on advocacy in the care of older patients in community health care together with psychometric testing of the instrument 'Attitudes toward Patient Advocacy Scale-Attitudes toward MIcrosocial Advocacy' (IV).Methods: A quantiative cross-sectional study and a qualitative study were carried out. LÄS MER

 4. 4. Mind the gap : organizational factors related to transfers of older people between nursing homes and hospital care

  Författare :Marie Kirsebom; Barbro Wadensten; Mariann Hedström; Ulrika Pöder; Annica Kihlgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Hospitalizations; Advance care planning; Emergency service; Patient admission; Nursing homes; Medicinsk vetenskap; Medical Science; hospitalizations; advance care planning; emergency service; patient admission; nursing homes;

  Sammanfattning : The overall aim of the present thesis was to study factors related to transfers of older people between nursing homes, emergency department and hospital care.The thesis was based on four studies and used three methods: focus group discussions, structured review of electronic healthcare records, semi-structured interviews with registered nurses and general practitioners. LÄS MER

 5. 5. Long-Term Ongoing Structured Support in Early Stage of Dementia: A Family Affair

  Författare :Annika Kjällman Alm; Ove Hellzen; Karl-Gustav Norbergh; Annica Kihlgren; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :Dementia; Next of kin; Relationships; Support group;

  Sammanfattning : Demenssjukdomar drabbar mer än 35 miljoner människor världen över, en summa som kommer att fördubblas vart tjugonde år.   Demens är en global störning av intellektuella funktioner: förmågan att minnas försämras, och förmågor som att orientera sig i tid och rum, språklig förmåga, tankeprocesser som att gå från tanke till handling, problemlösande, utföra saker praktiskt och känna igen föremål. LÄS MER