Sökning: "nutrition"

Visar resultat 1 - 5 av 778 avhandlingar innehållade ordet nutrition.

 1. 1. Berries in Prevention of Metabolic Disease – focus on obesity, diabetes and gut microbiota

  Detta är en avhandling från Molecular Nutrition, Lund University

  Författare :Lovisa Heyman; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; obesity; type 2 diabetes; berries; low-grade inflammation; gut microbiota; hepatic steatosis; gene expression; DNA methylation; lingonberry; blackcurrant; bilberry; açai;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att bär är nyttigt är ett påstående som de flesta känner igen. På butikshyllorna trängs våra nordiska bär med exotiska ”superbär” som utlovar att göra oss friska. LÄS MER

 2. 2. The impact of nutrition on growth, biomarkers, and health outcomes in preterm infants

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Cornelia Späth; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Preterm infant; parenteral nutrition; energy intake; nutrient intakes; postnatal growth; electrolyte imbalances; sodium supply; hypernatremia; intraventricular hemorrhage; pediatrik; Pediatrics; Nutrition; näringslära;

  Sammanfattning : Introduction: Nutrients play a crucial role for growth and brain development after preterm birth. Meeting the nutritional needs of preterm infants is challenging. Particularly, the most immature infants have a high risk of malnutrition and poor growth during hospital care. LÄS MER

 3. 3. Nutritional metabolomics: The search for dietary exposure variables

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Millie Rådjursöga; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; metabolomics; nutrition; NMR; serum; urine; postprandial; dietary intake;

  Sammanfattning : To establish associations and causation between diet and health, objective and reliable methods are needed to measure dietary exposure. Metabolomics provide an unbiased tool for exploring the modulation of the human metabolome in response to food intake. LÄS MER

 4. 4. Enterostatin - target proteins and intracellular mechanisms. Function in food intake and energy metabolism

  Detta är en avhandling från Karin Berger, BMC B11, 221 84 Lund, Sweden

  Författare :Karin Berger; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ATP; energy metabolism; insulin; uncoupling protein; beta-casomorphin; opiate; SK-N-MC; INS-1; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; fat intake; F1F0-ATP synthase; appetite; enterostatin; satiety; obesity;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De flesta människor bibehåller en relativt konstant kroppsvikt genom livet trots att mängden mat och motion varierar från dag till dag. En konstant kroppsvikt betyder att energiintag (mat och dryck) och energiutgifter (värme och rörelse) i genomsnitt är lika stora, d.v.s. LÄS MER

 5. 5. Wild vegetables and micronutrient nutrition Studies on the significance of wild vegetables in women's diets in Vietnam

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Britta M. Ogle; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Edible wild plants; gathered vegetables; Vietnam; micronutrients; rapid appraisal; dietary assessment; nutrition status; chemical analysis; food diversity; folate; medicinal foods; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Nutrition; näringslära;

  Sammanfattning : The principal aim has been to investigate the contemporary role and importance of edible wild plants in the diets of women in different agro-ecological regions of Vietnam. Field studies were undertaken in four villages in the Mekong Delta (MD) and the Central Highlands (CH) in 1995-1999. LÄS MER