Sökning: "utsläppshandel"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet utsläppshandel.

 1. 1. Reducing Swedish Carbon Dioxide Emissions from the Basic Industry and Energy Utilities An Actor and Policy Analysis

  Detta är en avhandling från Institutionen för samhällsteknik

  Författare :Peter Stigson; Mälardalens högskola.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; climate change; climate policy; energy policy; EU ETS; Kyoto Protocol; emissions trading; renewable energy certificates; energy tax; carbon dioxide tax; voluntary agreements; environmental law; energy utilities; basic industry; Sverige; klimatförändringar; klimatpolitik; energipolitik; EU ETS; Kyotoprotokollet; utsläppshandel; el-certifikat; energiskatter; koldioxidskatt; frivilliga avtal; program för energieffektivisering; miljölagstiftning; energiproducenter; basindustri; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Energy- and Environmental Engineering; energi- och miljöteknik;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to analyze the design of the present climate and energy policies. The main focus is on how the policy instruments affect the Swedish stakeholders who are included in the European Union’s Emission Trading Scheme (EU-ETS). LÄS MER

 2. 2. Att ransonera utsläppsutrymme. En miljörättslig studie om utsläppshandel enligt Kyotoprotokollet och EU ETS

  Detta är en avhandling från Institutionen för samhällsteknik

  Författare :Christina Olsen-Lundh; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Emissions trading; Kyoto protocol;

  Sammanfattning : .... LÄS MER