Sökning: "salivary glands"

Visar resultat 11 - 15 av 63 avhandlingar innehållade orden salivary glands.

 1. 11. Studies of gene fusions and copy number alterations in salivary and adnexal neoplasms

  Författare :Marta Persson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :cancer genetics; fusion oncogenes; chromosome translocation; MYB; NFIB; CRTC1; MAML2; salivary gland; breast; adenoid cystic carcinoma; mucoepidermoid carcinoma; hidradenoma;

  Sammanfattning : Cancer is a genetic disease caused by the accumulation of genetic changes such as mutations and chromosomal rearrangements. An increasing number of genetic studies of both hematological and solid neoplasms have shown that recurrent chromosome translocations often result in fusion oncogenes. LÄS MER

 2. 12. Salivary function after pediatric bone marrow transplantation

  Författare :Mats Bågesund; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; bone marrow transplantation; total body irradiation; cancer; children; saliva; xerostomia; scintigraphy;

  Sammanfattning : Salivary gland dysfunction is one of the oral long-term complications that most affect the quality of life among long-term survivors after treatment for malignant diseases. The aims of the studies in this thesis were to examine the effect of pediatric bone marrow transplantation (BMT) conditioning regimens on salivary function, caries-associated microflora, and development of dental caries; define risk factors of salivary dysfunction; evaluate subjective xerostomia; and study functional disturbances in the major salivary glands using salivary gland scintigraphy (SGS). LÄS MER

 3. 13. Free radicals in cellular pathology : effects of ionizing radiation on cultured macrophages, submandibular salivary glands and mesenteric mast cells

  Författare :Kisia Abok; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 14. On minor salivary gland secretion in children, adolescents and adults

  Författare :Mikael Sonesson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Det finns få studier om de små spottkörtlarna, men deras främsta funktion anses vara att skydda individen genom att utsöndra ett skyddande sekret som utgör en slags barriär mot främmande och sjukdomsframkallande substanser. Från observationer på vuxna är det känt att körtlarna producerar en rad antibakteriella ämnen, tillhörande det specifika och det ospecifika immunförsvaret. LÄS MER

 5. 15. Molecular structure and intracellular location of five RNA : associated proteins in the salivary glands of the dipteran Chironomus tentans

  Författare :Sun Xin; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; hnRNPs; RNA-binding domains; shuttling proteins; non-shuttling proteins; nucleo-cytoplasmic transport; SR proteins;

  Sammanfattning : The structure and intracellular flow of specific RNA-associated proteins have been characterized in the salivary gland cells in the dipteran Chironomus tentans. These cells contain four polytene chromosomes (I-IV), two of which harbour a nucleolus. LÄS MER