Sökning: "särskilt i matematik"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade orden särskilt i matematik.

 1. 1. Graphical representations of Ising and Potts models : Stochastic geometry of the quantum Ising model and the space-time Potts model

  Författare :Jakob Erik Björnberg; Anders Björner; Jeffrey Steif; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Quantum Ising model; Ising model; Potts model; random-cluster model; random-current representation; random-parity representation; differential inequality; phase transition; Discrete mathematics; Diskret matematik;

  Sammanfattning : HTML clipboard Statistical physics seeks to explain macroscopic properties of matter in terms of microscopic interactions. Of particular interest is the phenomenon of phase transition: the sudden changes in macroscopic properties as external conditions are varied. LÄS MER

 2. 2. Matematikämnet och stadiebytet mellan grundskolan och gymnasieskolan : En enkät- och klassrumsstudie

  Författare :Niclas Larson; Christer Bergsten; Lisa Björklund Boistrup; Kirsti Hemmi; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics education; career choice; transition; framing; Matematik; undervisning; gymnasieval; stadiebyte; inramning;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka matematikutbildningen och matematikämnets roll i samband med stadiebytet från grund- till gymnasieskolan. Studien styrdes av två forskningsfrågor gällande den bild eleverna ger av matematikämnets betydelse för deras val av gymnasieprogram samt vad som karaktäriserar matematikutbildningen i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 1. LÄS MER

 3. 3. Enumerative combinatorics related to partition shapes

  Författare :Jonas Sjöstrand; Anders Björner; Christian Krattenthaler; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; partition shape; sign-imbalance; Robinson-Schensted correspondence; chess tableau; restricted word; cylindrical lattice walk; Poincaré polynomial; Bruhat interval; rook polynomial; pattern avoidance; partitionsform; teckenobalans; Robinson-Schensted-korrespondens; schacktablå; begränsade ord; cylindriska latticestigar; poincarépolynom; bruhatintervall; tornpolynom; mönsterundvikande permutation; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : This thesis deals with enumerative combinatorics applied to three different objects related to partition shapes, namely tableaux, restricted words, and Bruhat intervals. The main scientific contributions are the following. LÄS MER

 4. 4. Residue fixed point index and wildly ramified power series

  Författare :Jonas Nordqvist; Karl-Olof Lindahl; Robert Laurent Benedetto; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; wildly ramified power series; residue fixed point index; formal invariant; iterative residue; ramification numbers; non-archimedean; discrete dynamical systems; arithmetic dynamics; periodic points; Nottingham group; Mathematics; Matematik;

  Sammanfattning : This thesis concerns discrete dynamical systems. These are systems where the dynamics is modeled by iterated functions. There are several applications of discrete dynamical system e.g. LÄS MER

 5. 5. Topics in Human Gene Mapping

  Författare :Azra Kurbasic; Matematisk statistik; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; actuarial mathematics; Statistik; programming; Statistics; Mathematics; Naturvetenskap; Natural science; hidden Markov model; linkage analysis; Human genome; disease gene; programmering; aktuariematematik; operationsanalys; operations research; Matematik;

  Sammanfattning : This thesis is interdisciplinary between Mathematical Statistics, Genetics, and Medicine. It mainly consists of topics in mathematical modelling of the correlation of inheritance of genes and disease in a family, a method called linkage analysis. It is organized as follows. LÄS MER