Sökning: "förväntningar"

Visar resultat 1 - 5 av 196 avhandlingar innehållade ordet förväntningar.

 1. 1. Förväntningar inför arbetslivet : en longitudinell studie hos några ungdomar av förväntningars uppkomst och deras betydelse för inställningen till arbetslivet i industriföretag

  Detta är en avhandling från Stockholm

  Författare :Bengt Valdemarsson; Stockholms universitet.; [1985]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Besökare på Gotland En studie av relationen mellan förväntningar och upplevelser

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Gustaf Sjöberg; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; plats; image; självbild; förväntningar; turism; Kulturgeografi; Social and Economic Geography;

  Sammanfattning : A place becomes a place when it means something to someone. A place can simultaneously be experienced by many different visitors and from many different perspectives. Places can be produced and consumed and represent relationships between people or between people and places. LÄS MER

 3. 3. Tre perspektiv på förväntningar och förändringar i samband med införande av informationssystem

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Klas Gäre; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem; implementering; IS; meningsskapande; makt; normer; interaktion; handlingsprogram; förhandlingar; förväntningar; förändringar; sociala processer; aktörer; handling; organisering; strukturisering; aktörsnätverk;

  Sammanfattning : Vad är det vi inte upptäcker i implementeringsprojekt? Varför? Vilka är skälen till oväntade och oplanerade konsekvenser? Det finns inga enkla samband mellan satsningar på IT och t ex produktivitet. För att bättre förstå dessa samband behövs begrepp och teorier för att beskriva dem. LÄS MER

 4. 4. Störande elever korrigerande lärare Om regler, förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor och pojkar i klassrummet

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Marcus Samuelsson; Kjell Granström; Gunilla Jedeskog; Mats Ekholm; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rules; expectations; misbehaviours; corrections; gender; leadership; regler; förväntningar; störande beteende; korrigeringar; kön; ledarskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate rules and teachers´ expectations that are described by teachers and documents, what sort of pupils´ disorder that teachers put their attention to, in what way teachers´ are correcting pupils´ misbehaviours as well as how female and male teachers are correcting boys and girls. The study is based on a so called Yo-yo fieldwork in three schools. LÄS MER

 5. 5. Talet om tekniska system förväntningar, traditioner och skolverkligheter

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Claes Klasander; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technological systems; education; school; subject content; text books; teachers; curriculum; technology; companion meanings; Tekniska system; undervisning; grundskola; teknikämnet; kursplaner; läromedel; lärare; ämnesinnehåll; teknik; följemeningar;

  Sammanfattning : I samhället uppmärksammas tekniken för sin ökande komplexitet och systemiska karaktär. l vilken mån avspeglar sig detta i skolans teknikämne? Denna avhandling berör undervisning om tekniska system i ett skolperspektiv, med det huvudsakliga syftet att undersöka hur undervisning om tekniska system tas upp till behandling i skolan. LÄS MER