Sökning: "Göran Millqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Göran Millqvist.

 1. 1. Finansiell leasing. : Om det finansiella leasingavtalets civilrättsliga innebörd och reglering

  Författare :Göran Millqvist; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kontraktsrätt; sakrätt; krediträtt; Commercial and company law; Affärsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Finansiering med fastigheter som säkerhetsunderlag : Köp, pant, hyra och jordabalkens gränser

  Författare :Elisabeth Ahlinder; Richard Hager; Göran Millqvist; Kåre Lilleholt; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; real estate; real property; land code; pledge; form requirements; leasing; security; property bonds; securitisation; mezzanine-loan; ring fence; triple net; fast egendom; fastighet; jordabalken; panträtt; formkrav; hyra; säkerhet; fastighetsleasing; fastighetsobligationer; värdepapperisering; fastighetsbolag; mezzanine-lån; negativklausuler; ring fence; triple net; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : This doctoral dissertation examines the extent to which the actual use of commercial premises as security is consistent with how such premises theoretically are to be used for such purposes. The objective is to examine the functionality of the Swedish Land Code (LC)(1970:994) in relationship to the use of alternative financing forms and techniques. LÄS MER

 3. 3. Borgenärskollektiv : En studie av fyra borgenärskollektivs rättsliga klassificering

  Författare :Oskar Andrews; Göran Millqvist; Mikael Möller; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; rättsvetenskap med inriktning mot civilrätt; Legal Science; specialisation Private Law;

  Sammanfattning : A creditor group exists when two or more creditors have claims against the same debtor and the claims of the relevant creditors are in some way interdependent. A creditor group can have come into existence as a result of an execution of a multi-creditor loan agreement of some sort. LÄS MER

 4. 4. Ägande & värde av utsläppsrätter och andra liknande handelsobjekt : en sakrättslig, redovisningsrättslig och skatterättslig studie

  Författare :Emil Elgebrant; Göran Millqvist; Jesper Öberg; Stefan Lindskog; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; emission allowances; EU ETS; electricity certificates; ownership; insolvency; security; income tax; VAT; interdisciplinary; utsläppsrätter; elcertifikat; äganderätt; obestånd; säkerhetsrätt; inkomstskatt; mervärdesskatt; interdisciplinär; Private Law; civilrätt; Emission allowances; Utsläppsrätter;

  Sammanfattning : The objective of the dissertation is to examine national legal issues arising with the enactment of emissions allowances, electricity certificates and other similar trading objects. Several of the issues identified in this dissertation have their origins in the same problems that arose with the enactment of the legislation regarding promissory notes in the 1910’s and the legislation concerning the digitalization/dematerialization of financial instruments in the 1980’s. LÄS MER

 5. 5. Spray-Dried Powders for Inhalation : Particle Formation and Formulation Concepts

  Författare :Jessica Elversson; Göran Alderborn; Anna Millqvist-Fureby; Lars Hovgaard; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmaceutics; Spray drying; Particle formation; Density; Protein formulation; Encapsulation; Coating; Competitive adsorption; Polymer; ESCA; AFM; FTIR; Galenisk farmaci; Pharmaceutics; Galenisk farmaci;

  Sammanfattning : Spray drying is a method with a high potential in the preparation of protein particles suitable for pulmonary delivery. However, surface induced denaturation of bio-molecules during atomization and subsequent drying can be substantial and it is therefore important to develop new formulation concept for concurrent encapsulation and stabilization of proteins during spray drying. LÄS MER