Sökning: "pollinating insects"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden pollinating insects.

 1. 1. Small biotopes: Landscape and management effects on pollinators

  Detta är en avhandling från Centre for Environmental and Climate Research (CEC) and Department of Biology, Faculty of Science, Lund University

  Författare :Annika Söderman; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Agri-environmnetal scheme; management; agriculture; landscape complexity; heterogeneity; landscape scale; mall biotopes; field boundaries; pollinating insects; pollination; bumblebees; solitary bees; hoverflies;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vårt behov av att öka matproduktionen för en växande global befolkning, har sedan mitten av nittonhundratalet drivit jordbrukets utveckling. Det traditionella, småskaliga jordbrukslandskapet med sitt lapptäcke av betesmarker, ängar och åkrar, har över tid ersatts av ett mer produktionsinriktat landskap. LÄS MER

 2. 2. Insect Diversity in Changing Landscapes

  Detta är en avhandling från Ekologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Markus Franzén; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; växtparasitologi; Entomologi; plant parasitology; Zoology; Zoologi; Entomology; Ekologi; Ecology; butterfly; bee; dispersal; extinction; Djurekologi; Animal ecology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling studerades artrikedom, rörelsemönster och utdöenden bland fjärilar och solitära bin. Under senare år har det uppmärksammats att antalet arter av insekter minskar i en alarmerande takt. Fjärilar, bin, blomflugor m.fl. LÄS MER

 3. 3. Pollinators and Insect Pollination in Changing Agricultural Landscapes

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Centre for Environmental and Climate Research

  Författare :Lina Herbertsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-10]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; pollinators; pollination; agri-environment schemes; beekeeping; oilseed rape; sown flower strips; agri-environment measures;

  Sammanfattning : Svensk sammanfattningKraftiga förluster av pollinerare är oroande och det har talats om risken för att en pollineringskris ska uppstå, med konsekvenser för både människor och miljö. De flesta blommande växter och tre av fyra odlade grödor är nämligen insektspollinerade (Box 1). LÄS MER

 4. 4. Quantifying Risk in Epidemiological and Ecological Contexts

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Stefan Sellman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The rates of globalization and growth of the human population puts ever increasing pressure on the agricultural sector to intensify and grow more complex, and with this intensification comes an increased risk of outbreaks of infectious livestock diseases. At the same time, and for the same reasons, the detrimental effect that humans have on other species with which we share the environment has never been more apparent, as the current rates of species loss from ecological communities rival those of ancient mass extinction events. LÄS MER