Sökning: "Entomology"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade ordet Entomology.

 1. 1. Towards Pharmacological Treatment of Cystic Fibrosis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Charlotte Andersson; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cell biology; cystic fibrosis; airway epithelium; genotype; CFTR; chloride transport; genistein; phenotype; phenylbutyrate; S-nitrosoglutathione; Cellbiologi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi; entomologi; Entomology;

  Sammanfattning : S-nitrosogluthatione is an endogenous substance, present at decreased levels in the lungs of CF patients and was recently found to induce mature CFTR in airway epithelial CF cell lines. We show that S-nitrosoglutathione in physiological concentrations increases the presence of ΔF508 CFTR in the cell membrane and induces cAMP dependent chloride transport in cystic fibrosis airway epithelial cells. LÄS MER

 2. 2. Importance of tannins for responses of aspen to anthropogenic nitrogen enrichment

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Franziska Bandau; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; aspen; foliar condensed tannins; genetic variability; anthropogenic nitrogen enrichment; plant growth; plant defense; litter decomposition; Populus tremula; asp; kondenserade tanniner; genetisk variabilitet; antropogent kväve; tillväxt; växtförsvar; förna nedbrytning; Populus tremula; Environmental Science; miljövetenskap; ekologisk botanik; Ecological Botany; Entomology; entomologi; Physiological Botany; fysiologisk botanik; Population Biology; populationsbiologi;

  Sammanfattning : Boreal forests are often strongly nitrogen (N) limited. However, human activities are leading to increased N inputs into these ecosystems, through atmospheric N deposition and forest fertilization. LÄS MER

 3. 3. Food selection and fitness optimisation in insects

  Detta är en avhandling från Helene Bracht Jørgensen, Lund University, Dep. of Animal Ecology, Ekologihuset, Sölvegatan 37, S-223 62 Lund, Sweden

  Författare :Helene Bracht Jörgensen; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; food preference; nested PCR; fungal DNA; växtparasitologi; plant parasitology; Entomology; Entomologi; fungi; seeds; ground beetles; collembolans;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populærvidenskablig sammenfatning på dansk Både løbebiller og springhaler er nyttedyr i det danske landbrugsland. Løbebiller er oftest betragtet som rovdyr, der spiser skadelige insekter i marken og er derved medvirkende i skadedyrsbekæmpelsen. LÄS MER

 4. 4. Systematics of Eucoilini Exploring the diversity of a poorly known group of Cynipoid parasitic wasps

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mattias Forshage; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Eucoila; Trybliographa; Eucoilini; Eucoilinae; Figitidae; Cynipoidea; Hymenoptera; phylogenetics; diagnostics; classification; taxonomy; systematic revision; morphology; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Systematics and phylogenetics; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Systematik och fylogeni; Entomology; entomologi; systematisk zoologi; Systematic Zoology;

  Sammanfattning : Many animal species are still undiscovered, even in Sweden. This thesis deals with the wasps of the subfamily Eucoilinae (of Figitidae, Cynipoidea), a poorly known group of small parasitoids of Dipteran flies. LÄS MER

 5. 5. Insect Diversity in Changing Landscapes

  Detta är en avhandling från Ekologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Markus Franzén; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; växtparasitologi; Entomologi; plant parasitology; Zoology; Zoologi; Entomology; Ekologi; Ecology; butterfly; bee; dispersal; extinction; Djurekologi; Animal ecology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling studerades artrikedom, rörelsemönster och utdöenden bland fjärilar och solitära bin. Under senare år har det uppmärksammats att antalet arter av insekter minskar i en alarmerande takt. Fjärilar, bin, blomflugor m.fl. LÄS MER