Sökning: "plant parasitology"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden plant parasitology.

 1. 1. Neural Interfaces to the Odour World of Scarab Beetles

  Detta är en avhandling från Chemical Ecology and Ecotoxicology, Department of Biology, Lund University

  Författare :Mattias Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Djurekologi; Animal ecology; Intra; Antennal lobe; CNS; Attraction; Olfactometer; Behaviour; Mass spectrometry; Gas chromatography; Electrophysiology; Single sensillum; Receptor neuron; Plant volatile; Sex pheromone; Neuroethology; Odour detection; Olfaction; Coleoptera; Scarabaeidae; Entomology; plant parasitology; Entomologi; växtparasitologi; Environmental chemistry; Miljökemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur bladhorningsskalbaggar (ollonborrar, tordyvlar och deras släktingar) uppfattar dofter Bladhorningsskalbaggar, eller överfamiljen Scarabaeoidea, är en ganska stor skalbaggsgrupp med ca 30.000 arter beskrivna över hela världen. LÄS MER

 2. 2. Insect Diversity in Changing Landscapes

  Detta är en avhandling från Ekologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Markus Franzén; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; växtparasitologi; Entomologi; plant parasitology; Zoology; Zoologi; Entomology; Ekologi; Ecology; butterfly; bee; dispersal; extinction; Djurekologi; Animal ecology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling studerades artrikedom, rörelsemönster och utdöenden bland fjärilar och solitära bin. Under senare år har det uppmärksammats att antalet arter av insekter minskar i en alarmerande takt. Fjärilar, bin, blomflugor m.fl. LÄS MER

 3. 3. Food selection and fitness optimisation in insects

  Detta är en avhandling från Helene Bracht Jørgensen, Lund University, Dep. of Animal Ecology, Ekologihuset, Sölvegatan 37, S-223 62 Lund, Sweden

  Författare :Helene Bracht Jörgensen; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; food preference; nested PCR; fungal DNA; växtparasitologi; plant parasitology; Entomology; Entomologi; fungi; seeds; ground beetles; collembolans;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populærvidenskablig sammenfatning på dansk Både løbebiller og springhaler er nyttedyr i det danske landbrugsland. Løbebiller er oftest betragtet som rovdyr, der spiser skadelige insekter i marken og er derved medvirkende i skadedyrsbekæmpelsen. LÄS MER

 4. 4. Olfaction in Desert Locusts- Anatomy, Function and Plasticity of the Central Olfactory System

  Detta är en avhandling från Feromongruppen, Sölvegatan 37, 223 62 Lund, Sweden

  Författare :Rickard Ignell; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; hist; serotonin; immunocytochemistry; juvenile hormone; development; olfactometer; intracellular recording; evolution; projection neuron; receptor neuron; antennal lobe; aggregation pheromone; neuroethology; olfaction; Desert locust; Schistocerca gregaria; Ecology; Ekologi; Entomology; plant parasitology; Entomologi; växtparasitologi; Environmental chemistry; Miljökemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svensk populärvetenskaplig sammanfattning av avhandlingen Olfaction in Desert Locusts – Anatomy, Function and Plasticity of the Central Olfactory System av Rickard Ignell, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet 2001. Doftsinnet hos ökengräshoppor Att studera ökengräshoppans, Schistocerca gregaria, doftsinne är att försöka komma underfund med några av de mekanismer som styr beteendet hos ett av världens mest kända skadedjur. LÄS MER

 5. 5. Getting to know Trioza apicalis (Homoptera: Psylloidea) – a Specialist Host-Alternating Insect with a Tiny Olfactory System

  Detta är en avhandling från Chemical Ecology and Ecotoxicology, Department of Biology, Lund University

  Författare :Lina Kristoffersen; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physiology of invertebrates; Djurs anatomi och morfologi; Entomologi; plant parasitology; Entomology; Ekologi; Ecology; glomeruli; antennal lobe; olfactory receptor neurons electrophysiology; antennae; behaviour; olfaction; Sternorrhyncha; psyllid; Ryggradslösa djurs fysiologi; animal morphology; Animal anatomy; växtparasitologi;

  Sammanfattning : This thesis comprises ecological, morphological and physiological studies of the carrot psyllid Trioza apicalis (Homoptera: Psylloidea) with particular focus on olfaction. Data from inventories of winter habitats suggest that T. apicalis prefer Picea abies over Pinus sylvestris and Juniperus communis as winter hosts. LÄS MER