Sökning: "naturkunnighet"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet naturkunnighet.

 1. 1. Naturens kanon : formering och förändring av innehållet i folkskolans och grundskolans naturvetenskap 1842–2007

  Författare :Magnus Hultén; Ingrid Carlgren; Svein Sjøberg; Pedagogiska institutionen Samhällsvetenskapliga fakulteten Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Compulsory school; Science education; Curriculum history; Textbook; Primary; Secondary; Ideology; naturkunskap; naturkunnighet; naturorientering; naturvetenskap; folkskola; grundskola; lärmedel; läroböcker; lärobok; läroplansteori; läroplanshistoria; innehåll; ideologi; utbildning; fysik; kemi; biologi;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the science curriculum in Swedish compulsory school 1842–2007. National curricula, textbooks, textbook adverts, and handbooks are analysed. These all have a strong position in defining the school curricula and their contents, methods and aims, and can therefore be called canonic texts. LÄS MER

 2. 2. Nature's Canon : The Formation and Change of the Science Curriculum in Swedish Compulsory School 1842–2007

  Författare :Magnus Hultén; Ingrid Carlgren; Svein Sjøberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Compulsory school; Science education; Curriculum history; Textbook; Primary; Secondary; Ideology; naturkunskap; naturkunnighet; naturorientering; naturvetenskap; folkskola; grundskola; lärmedel; läroböcker; lärobok; läroplansteori; läroplanshistoria; innehåll; ideologi; utbildning; fysik; kemi; biologi; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the science curriculum in Swedish compulsory school 1842–2007. National curricula, textbooks, textbook adverts, and handbooks are analysed. These all have a strong position in defining the school curricula and their contents, methods and aims, and can therefore be called canonic texts. LÄS MER