Sökning: "läroplanshistoria"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet läroplanshistoria.

 1. 1. Naturens kanon formering och förändring av innehållet i folkskolans och grundskolans naturvetenskap 1842–2007

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Magnus Hultén; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Compulsory school; Science education; Curriculum history; Textbook; Primary; Secondary; Ideology; naturkunskap; naturkunnighet; naturorientering; naturvetenskap; folkskola; grundskola; lärmedel; läroböcker; lärobok; läroplansteori; läroplanshistoria; innehåll; ideologi; utbildning; fysik; kemi; biologi;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the science curriculum in Swedish compulsory school 1842–2007. National curricula, textbooks, textbook adverts, and handbooks are analysed. These all have a strong position in defining the school curricula and their contents, methods and aims, and can therefore be called canonic texts. LÄS MER

 2. 2. Nature's Canon : The Formation and Change of the Science Curriculum in Swedish Compulsory School 1842–2007

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

  Författare :Magnus Hultén; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Compulsory school; Science education; Curriculum history; Textbook; Primary; Secondary; Ideology; naturkunskap; naturkunnighet; naturorientering; naturvetenskap; folkskola; grundskola; lärmedel; läroböcker; lärobok; läroplansteori; läroplanshistoria; innehåll; ideologi; utbildning; fysik; kemi; biologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation analyses the science curriculum in Swedish compulsory school 1842–2007. National curricula, textbooks, textbook adverts, and handbooks are analysed. These all have a strong position in defining the school curricula and their contents, methods and aims, and can therefore be called canonic texts. LÄS MER

 3. 3. Vältalighet och mannafostran retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807

  Detta är en avhandling från Uppsala : Stefan Rimm

  Författare :Stefan Rimm; Örebro universitet.; Södertörns högskola.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; history of education; history of rhetoric; curriculum history; curriculum studies; rhetoric instruction; school rhetoric; trivium; virtue; citizenship; masculinities; gender history; utbildningshistoria; retorikhistoria; läroplanshistoria; läroplansteori; retorikundervisning; skolretorik; trivium; dygd; medborgarskap; maskuliniteter; genushistoria;

  Sammanfattning : The overall aim of this dissertation is to explore the connections between rhetoric and civic and moral education. In the Latin schools (trivial schools, cathedral schools, and gymnasiums) in eighteenth-century Sweden, rhetoric still had a prominent position. LÄS MER