Sökning: "empiriska studier av deliberation"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden empiriska studier av deliberation.

 1. 1. Våra äldre Om konstruktioner av äldre i offentligheten

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magnus Nilsson; Karlstads universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialt arbete; Social Work; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Older people and ageing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Äldre och åldrande; Age; older people; pensioner; ageism; ethnicity; social gerontology; discourse; life course; official government reports; SOU; newspapers; party politics; pensioner’s parties; public sphere; Ålder; äldre; pensionär; etnicitet; ålderism; socialgerontologi; diskurs; livslopp; statens offentliga utredningar; SOU; dagstidningar; partipolitik; pensionärsparti; offentlighet;

  Sammanfattning : Detta är en studie av hur ’äldre’ som språklig och social kategori samt åldrande som process konstrueras i tre sammanlänkade offentligheter. Avhandlingens övergripande syfte är att studera och kritiskt granska olika sätt varpå ’äldre’ som kategori förstås och representeras i relation till pågående omförhandlingar av innebörden i den senare delen av livet som livsfas. LÄS MER

 2. 2. Demokrati bortom nationalstaten?

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Kristian Sjövik; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political and administrative sciences; Constructive theory; Reflexive epistemology; Multi-level democracy; European Union; Democratic transformation; Globalization; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling har två huvudsakliga syften. Det första syftet är att bidra med en fördjupad kunskap kring demokratins begränsningar och möjligheter i en tid av tilltagande globalisering och gränsöverskridande politisk verksamhet. LÄS MER