Sökning: "johan Sjöström"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden johan Sjöström.

 1. 1. Sylloge observationum in Thesaurum Græcæ linguæ Henrici Stephani e schedis Mss. Laurenti Norrmanni in bibliotheca reg. acad. Upsal. adservatis. Particulam primam venia ampl. fac. philos. Upsal. præside mag. Joh. Henr. Schröder ... pro gradu philosophico p. p. Vilhelmus Sjöström Ostrogothus. in aud. gustav. d. V Jun. MDCCCXXX. h. a. m. s

  Författare :Johan Henrik Schröder; Vilhelm Sjöström; Henri Estienne; Johan Henrik Schröder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det komplexa deltagandet : Praktikgemenskaper, kunskapsprocesser och arbetsmiljöarbete vid ett pappersbruk

  Författare :John Sjöström; Boel Berner; Johan M. Sanne; Kaj Frick; Jan Ch. Karlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work environment; occupational health and safety management; worker participation; communities of practice; workers’ collective; Arbetsmiljö; arbetsmiljöarbete; deltagande; praktikgemenskaper; arbetarkollektiv;

  Sammanfattning : Arbetsmiljölagen ger anställda och deras representanter, skyddsombuden, rätt att delta i det systematiska arbetsmiljöarbete som arbetsgivaren har skyldighet att arrangera. Forskning om deltagande har i stor utsträckning varit fokuserad påstrukturella och organisatoriska förutsättningar för anställdas deltagande. LÄS MER

 3. 3. On the asperity point load mechanism for rolling contact fatigue

  Författare :Johan Dahlberg; Bo Alfredsson; Sören Sjöström; KTH; []
  Nyckelord :Rolling contact fatigue; Spalling; Asperity contact; Point load; Micro-cracks; Traction; Applied slip; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : Rolling contact fatigue is a damage process that may arise in mechanical applications with repeated rolling contacts. Some examples are: gears; cams; bearings; rail/wheel contacts. The resulting damage is often visible with the naked eye as millimeter sized surface craters. LÄS MER

 4. 4. Designing Information Systems : A pragmatic account

  Författare :Jonas Sjöström; Pär Johan Ågerfalk; Göran Goldkuhl; Else Nygren; Richard Baskerville; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; information systems; design; pragmatism; design research; it artefact; Informatics and systems science; Informatik och systemvetenskap; Computer and systems science; Data- och systemvetenskap; Informatics; Informatik; Data- och systemvetenskap; Computer Systems Sciences;

  Sammanfattning : Information technology (IT) plays an increasingly important role for individuals, organizations, markets, and society as a whole. IT systems are artefacts (human made objects) designed for various purposes. LÄS MER

 5. 5. Dissertatio theologica, de ratione elevata, quam cum cons. max. vener. fac. theol. in regia academia Upsaliensi, præside ... Nicolao Wallerio ... publico examini modeste subjicit, Johannes Sjöström, Gevalia - Gestricius. In aud. Carol. maj. d. XXVI. Junii, anni MDCCLVI. H. a. m. s

  Författare :Nils Wallerius; Johan Sjöström; Nils Wallerius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER