Sökning: "doktorsavhandling uppsala"

Visar resultat 1 - 5 av 26833 avhandlingar innehållade orden doktorsavhandling uppsala.

 1. 1. DÄRFÖR UPPSALA : Utdrag, iakttagelser och resultat från studien MED UPPSALA I CENTRUM.Uppsalaområdet under bronsålder och äldre järnålder in i vendeltid. En arkeologisk förhistoria baserad på områdets miljöförutsättningar och en GIS-utvecklad kartvärld med Mälardalen, Östersjöbäckenet och Europa som bakgrund

  Författare :Lars E. Landström; Frands Herschend; Mats G. Larsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Bronsålder; järnålder; Uppsala; Mälardalen; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : The study describes and explains the geographical, economic and political development in theUppsalaarea from the Bronze age to the Vendel Period. The landscape development was central. In the 1990s 14C datings made it possibly to create maps of this using GIS. The area contains forty thousand known constructions. LÄS MER

 2. 2. Det Gamla Uppsala : Berättelser & Metamorfoser

  Författare :Magnus Alkarp; Anne-Sofie Gräslund; Stig Welinder; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; old uppsala; idolatry; central places; sanctuaries; atlantica; hyperborean; goticism; sanctuaries; nationalism; national monuments; nationalsocialism; Archaeology subjects; Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : Ancient Uppsala is a most versatile place. At various times it has sated all types of scholar, nourished every kind of ideology, and fed all forms of doubt. LÄS MER

 3. 3. Bostadsbyggande i Uppsala 1900-1950 : en aspekt på folkhemmets framväxt = Housing in Uppsala 1900-1950

  Författare :Carl Erik Bergold; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Art; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Uppsalas biotekniska industriella system : En ekonomisk-geografisk studie av interaktion, kunskapsspridning och arbetsmarknadsrörlighet

  Författare :Anders Waxell; Anders Malmberg; Mats Lundmark; Asbjørn Karlsen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; Economic geography; biotechnology; industrial clusters; labor market mobility; Uppsala; Sweden; Kulturgeografi; Human geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : The main purpose of the thesis is to study industrial transformation and growth within a local cluster of biotech activities in Uppsala, Sweden. A combination of theoretical approaches is used to address questions of why certain regions become more competitive: the cluster approach, innovation systems theory, and the technological systems approach. LÄS MER

 5. 5. Mål och medel : Uppsala kommun som byggupphandlare 1870–1975

  Författare :Johan Ericsson; Erik Lindberg; Andreas Åkerlund; Susanna Fellman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Construction; Municipalities; Public procurement; Public administration; Transaction costs; Uppsala; Offentlig upphandling; förvaltning; kommuner; Uppsala; transaktionskostnader; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation is about municipal procurement of construction projects. Public procurement is often portrayed as inefficient since public organizations can have several, potentially conflicting, objectives. LÄS MER