Sökning: "Mälardalen"

Visar resultat 1 - 5 av 537 avhandlingar innehållade ordet Mälardalen.

 1. 1. Kammar från Mälardalen AD 350-600 : kammar från gravfält i Uppland, Södermanland och Västmanland : utformning, kontext och kronologi

  Författare :Elisabeth Brynja; Birgit Arrhenius; Lena Holmquist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Kammar; Mälardalen; Archaeological Science; laborativ arkeologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Stenålder i Mälardalen

  Författare :Alexander Gill; Anders Carlsson; Björn Magnusson Staaf; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; mythology; animals; ancestors; totemism; pottery; agriculture; gardens; beaches; linear cemeteries; narrative explanation; emplotment; archaeological hermeneutics; antikens kultur och samhällsliv; Classical Archaeology and Ancient History;

  Sammanfattning : In this thesis the signifi cance of certain places during the Early- and Middle Neolithic is examined. By investigating the meaning of places, narratives of the Neolithic based upon the archaeological constructions of the “Funnel Beaker culture”, the ”Pitted Ware culture”, and the “Battle Axe culture” are questioned. LÄS MER

 3. 3. Tiden har haft sin gång : Hem och tillhörighet bland sverigefinnar i Mälardalen

  Författare :Mirjaliisa Lukkarinen Kvist; Erik Olsson; Anna-Liisa Närvänen; Thomas Hylland-Eriksen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Geriatric nursing; Sweden Finns; minority; identity; belonging; home district; network; aging; life course; Haapajärvi; Eskilstuna; Äldrevård; Sverigefinnar; minoritet; identitet; tillhörighet; hemort; nätverk; åldrande; livslopp; Haapajärvi; Eskilstuna; Older people and ageing; Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : Studien handlar om identitet och tillhörighet. Dess syfte är att studera hur personer som migrerat i unga år och som har bott i det ´nya´ landet i flera årtionden identifierar sig, var de känner sig vara tillhöriga och vilka slags band de utvecklar genom åren dels till den gamla hemorten och dels till den nya hemorten. LÄS MER

 4. 4. DÄRFÖR UPPSALA : Utdrag, iakttagelser och resultat från studien MED UPPSALA I CENTRUM.Uppsalaområdet under bronsålder och äldre järnålder in i vendeltid. En arkeologisk förhistoria baserad på områdets miljöförutsättningar och en GIS-utvecklad kartvärld med Mälardalen, Östersjöbäckenet och Europa som bakgrund

  Författare :Lars E. Landström; Frands Herschend; Mats G. Larsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Bronsålder; järnålder; Uppsala; Mälardalen; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : The study describes and explains the geographical, economic and political development in theUppsalaarea from the Bronze age to the Vendel Period. The landscape development was central. In the 1990s 14C datings made it possibly to create maps of this using GIS. The area contains forty thousand known constructions. LÄS MER

 5. 5. I bronsålderns gränsland : Uppland och frågan om östliga kontakter

  Författare :Karin Ojala; Anders Kaliff; Susanne Thedéen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Late Bronze Age; Early Iron Age; archaeology; archaeological cultures; contacts; interaction; networks; borders; nationalism; politics; bronze axes; Mälar celts; Akozinsko-Melarskie celts; Ananino celts; Ananino culture; ceramics; inhumation graves; A. M. Tallgren; Broby; Uppland; Mälardalen; Sweden; northern Sweden; Baltic Sea; Russia; Soviet Union; Yngre bronsålder; tidig järnålder; arkeologi; arkeologiska kulturer; kontakter; interaktion; nätverk; gränser; nationalism; politik; bronsyxor; mälardalsyxor; akozinsko-melarskie yxor; ananinoyxor; ananinokultur; keramik; inhumationsgravar; A. M. Tallgren; Broby; Uppland; Mälardalen; Sverige; norra Sverige; Östersjön; Ryssland; Sovjetunionen; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : In archaeological research, the province of Uppland has often been viewed as the northern ‘periphery’ of the Nordic Bronze Age region. At the same time, many researchers have also emphasized the distinctive and ‘independent’ regional character of Uppland and northern Mälardalen. LÄS MER