Sökning: "channel modeling"

Visar resultat 1 - 5 av 133 avhandlingar innehållade orden channel modeling.

 1. 1. Prediction of Mobile Radio Channels Modeling and Design

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för materialvetenskap

  Författare :Torbjörn Ekman; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Systemteknik; mobile radio channel; fading; channel model; channel estimation; channel prediction; power prediction; Systemteknik; TECHNOLOGY Information technology Systems engineering; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Systemteknik; Signal Processing; signalbehandling;

  Sammanfattning : Prediction of the rapidly fading envelope of a mobile radio channel enables a number of capacity improving techniques like fast resource allocation and fast link adaptation. This thesis deals with linear prediction of the complex impulse response of a channel and unbiased quadratic prediction of the power. LÄS MER

 2. 2. Radio Channel Prediction Based on Parametric Modeling

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för materialvetenskap

  Författare :Ming Chen; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Wireless communications; channel prediction; GLRT; CRLB; NLLS; polynomial phase signal; Kalman filter; NILS.; sinusoidal modeling; channel modeling; MIMO;

  Sammanfattning : Long range channel prediction is a crucial technology for future wireless communications. The prediction of Rayleigh fading channels is studied in the frame of parametric modeling in this thesis.Suggested by the Jakes model for Rayleigh fading channels,deterministic sinusoidal models were adopted for long rangechannel prediction in early works. LÄS MER

 3. 3. Measurement Based Channel Characterization and Modeling for Vehicle-to-Vehicle Communications

  Detta är en avhandling från Department of Electrical and Information Technology, Lund University

  Författare :Taimoor Abbas; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Vehicle-to-vehicle communications; IEEE 802.11p; Channel measurements; Channel modeling; propagation modeling; MIMO; intelligent transportation systems;

  Sammanfattning : Vehicle-to-Vehicle (V2V) communication is a challenging but fast growing technology that has potential to enhance traffic safety and efficiency. It can also provide environmental benefits in terms of reduced fuel consumption. LÄS MER

 4. 4. Multiple Antenna Terminals in Realistic Environments - A Composite Channel Modeling Approach

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Fredrik Harrysson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Channel model; MIMO; multiple antennas terminal; propagation; user interaction; vehicular channel; diversity; spatial multiplexing; channel measurement;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Mobiltelefonanvändandet förändrades radikalt för några år sedan när de nya grafiska ”touchmobilerna” lanserades och mobilt internet blev inte bara tillgängligt utan också enkelt och använbart för alla. Idag är en ”smart-phone” i det närmaste obligatorisk i handen på såväl vuxna som ungdomar och kraven på datatakt och åtkomst är höga och ökar när allt fler samtidigt använder olika musik och filmtjänster eller utbyter bilder och filmsekvenser via sociala nätverksapplikationer. LÄS MER

 5. 5. 60 GHz Wireless Propagation Channels: Characterization, Modeling and Evaluation

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Carl Gustafson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; 60 GHz; mm-wave; IEEE 802.11ad; IEEE802.15.3c; Channel measurements; Channel modeling; propagation; MIMO; Beamforming; Spatial Multiplexing;

  Sammanfattning : To be able to connect wirelessly to the internet is nowadays a part of everyday life and the number of wireless devices accessing wireless networks worldwide are increasing rapidly. However, with the increasing number of wireless devices and applications and the amount available bandwidth, spectrum shortage is an issue. LÄS MER