Sökning: "Fredrik Harrysson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Fredrik Harrysson.

 1. 1. Modeling multiple antenna systems in realistic environments - a composite channel approach

  Författare :Fredrik Harrysson; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : For evaluation of specific antenna arrangements in wireless communication systems we need physical channel models that take into account the directional domain. Here we propose a practical approach to wireless channel modeling in, particularly, mobile communication systems, by using an assumption that the channel can be divided into separate parts or regions that can be treated and modeled individually. LÄS MER

 2. 2. Multiple Antenna Terminals in Realistic Environments - A Composite Channel Modeling Approach

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Fredrik Harrysson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Channel model; MIMO; multiple antennas terminal; propagation; user interaction; vehicular channel; diversity; spatial multiplexing; channel measurement;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Mobiltelefonanvändandet förändrades radikalt för några år sedan när de nya grafiska ”touchmobilerna” lanserades och mobilt internet blev inte bara tillgängligt utan också enkelt och använbart för alla. Idag är en ”smart-phone” i det närmaste obligatorisk i handen på såväl vuxna som ungdomar och kraven på datatakt och åtkomst är höga och ökar när allt fler samtidigt använder olika musik och filmtjänster eller utbyter bilder och filmsekvenser via sociala nätverksapplikationer. LÄS MER