Sökning: "barn övervikt"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden barn övervikt.

 1. 1. Övervikt/fetma hos barn, ungdomar och unga vuxna i relation till vikt, viktutveckling och kariesförekomst

  Författare :Christina Celsing Fåhraeus; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :children; youth; overweight; obesity; weight development; body mass index; isoBMI; caries risk products; caries.; barn; ungdomar; övervikt; fetma; viktutveckling; body mass index; isoBMI; karies risk produkter; karies;

  Sammanfattning : Fetma är en av världens snabbast växande sjukdomar och karies är fortfarande en vanlig sjukdom hos barn och ungdomar. Syftet med denna licentiatavhandling har varit att:beskriva frekvensen av övervikt och fetma från födseln till tjugo års ålder.analysera vikt och viktutvecklingen från födseln till vuxen ålder. LÄS MER

 2. 2. Health and Nutrition in the Tarahumara of Northern Mexico : Studies among Women and Children

  Författare :Joel Monárrez-Espino; Ted Greiner; Gunilla Lindmark; Homero Martínez; Reynaldo Martorell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; International health; acculturation; anemia; anthropometry; body shape; cognitive anthropology; qualitative methods; ferritin; food; indian; infant feeding; malnutrition; Mexico; micronutrients; obesity; overweight; Raramuri; school children; Tarahumara; westernization; women; Internationell hälsa; Public health science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Belonging to an indigenous group in Mexico is usually associated with poor health, mainly as the result of social isolation from the mainstream society. The Tarahumara are no exception. They constitute the largest indigenous group in northern Mexico and one of the most marginalized ethnic minorities in North America. LÄS MER

 3. 3. Physical fitness and overweight in Swedish youths

  Författare :Örjan Ekblom; P-O Åstrand; Pekka Oja; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :Övervikt hos barn; Övervikt hos ungdomar; Medicin Teknik; Medicine Technology;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to describe the level of physical fitness and prevalence of overweight and obesity in Swedish youths, and their trends over 14 years. Additionally, the relation between fitness and overweight on the one hand and physical activity on the other was examined. LÄS MER

 4. 4. Overweight and obesity in young children : preventive work in child health care with fokus on nurses´ perceptions and parental risk factors

  Författare :Gabriella E Isma; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Övervikt hos barn; Barnhälsovården; Förskolebarn; Sjuksköterskor; Förebyggande arbete; Obesity;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Weight gain in children : possible relation to the development of diabetes

  Författare :Karina Huus; Johnny Ludvigsson; Jonas Ludvigsson; Karin Enskär; Staffan Janson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Background: The prevalence of overweight and obesity among children has increased the last decades and is now defined as a global epidemic disease by the World Health Organization. Also the incidence of type 1 diabetes has increased and there are some hypothesises that argue there is a connection between overweight/obesity and type 1 diabetes. LÄS MER