Sökning: "akademiska"

Visar resultat 26 - 30 av 348 avhandlingar innehållade ordet akademiska.

 1. 26. Posttraumatic Stress and Cognitive Processes in Patients with Burns

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Josefin Sveen; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICINE Psychiatry; MEDICIN Psykiatri; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychiatry; Psykiatri; Burn; Posttraumatic stress disorder; Outcome Assessment; Injuries; Trauma; Psychological distress; Psychiatric Disorders;

  Sammanfattning : A severe burn is one of the most traumatic injuries a person can experience. Posttraumatic stress disorder (PTSD) is relatively common after burns, and can be devastating for the individual’s possibilities for recovery. LÄS MER

 2. 27. Melatonin and its receptors in the normal human gastrointestinal tract, pancreas and in small intestinal neuroendocrine tumours

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala University

  Författare :Fanny Söderquist; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Melatonin, “the hormone of darkness” is well known to regulate sleep and circadian rhythm. However, melatonin is also present in numerous peripheral tissues and the number of actions assigned to this neurohormone is growing steadily. LÄS MER

 3. 28. Melatonin in the gastrointestinal tract

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Fanny Söderquist; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; melatonin; MT1; MT2; gastointestinal tract; small intestinal neuroendocrine tumours; IBS; depression; anxiety; personality and affective disorder; Medicinsk vetenskap; Medical Science; Psychiatry; Psykiatri;

  Sammanfattning : Melatonin is recognised as the pineal hormone regulating sleep and circadian rhythm. It has also been identified in peripheral tissues (mainly in animals) and thought to display a variety of actions, including anti-inflammatory properties, regulation of gastrointestinal (GI) functions, glucose homeostasis and beneficial effects in different tumour types. LÄS MER

 4. 29. Prognostic Factors in First-Episode Schizophrenia Five-year Outcome of Symptoms, Function and Obesity

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Robert Bodén; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; First-episode; psychosis; schizophrenia; community mental health services; remission; functional outcome; biochemistry; obesity; weight-gain; prediction; autonomic balance; electrocardiography; MEDICINE Psychiatry; MEDICIN Psykiatri; Psychiatry; Psykiatri;

  Sammanfattning : Our knowledge of prognostic factors and optimal treatment organisation in schizophrenia is incomplete. The disparity of outcome measures used has been a major obstacle for research. Increasing evidence has shown that schizophrenia is associated with increased cardiovascular mortality, development of obesity and autonomic nervous system imbalance. LÄS MER

 5. 30. Studenter och utbildningar vid ett nytt universitet : Växjöstudenternas bakgrund, utbildningsval och arbetsmarknad

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö universitet

  Författare :Magnus Eriksson; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Högre utbildning; universitet; social snedrekrytering; Växjö universitet; utbildningsmotiv; social sortering; akademiska yrkesutbildningar; prestigeutbildning; utbildningssociologi; utbildningsvetenskap; arbetsmarknad för akademiker; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att utifrån olika ansatser ge en bred bild av ett relativt nyetablerat universitet. Genom att fokusera på studenters utbildningsval och motiv utifrån deras bakgrunder och erfarenheter i relation till Växjö universitets olika typer av utbildningar, vill jag studera förutsättningar för formningen av lärosätets utbildningsmiljö samt konsekvenser för studenternas vidare öden. LÄS MER