Sökning: "Yvonne Wengström"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Yvonne Wengström.

 1. 1. Nursing interventions in radiation therapy : studies on women with breast cancer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Oncology-Pathology

  Författare :Yvonne Wengström; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : The general aim of this thesis was to acquire knowledge to be used to improve the care of cancer patients during and after radiation therapy, in particular for women with breast cancer. The specific objectives were first to assess nursing care problems of importance for the development of nursing care in a radiation therapy department and secondly to evaluate possible effects on side-effects, coping ability, and subjective distress of a nursing intervention based on Orem's self-care theory. LÄS MER

 2. 2. Neurotoxic side effects and impact on daily life in patients with colorectal cancer with adjuvant oxaliplatin-based chemotherapy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Oncology-Pathology

  Författare :Jenny Drott; Carina Berterö; Hans Starkhammar; Karin Kjellgren; Sussanne Börjeson; Yvonne Wengström; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cancer care; Cancer nursing; Colorectal cancer; Neurotoxicity; Neuropathy; Oxaliplatin; Chemotherapy; Patient-reported outcomes; Health; Qualitative study; Longitudinal study; mHealth;

  Sammanfattning : Introduction: Colorectal cancer (CRC) is one of the most common cancers globally. Chemotherapeutic drugs are frequently used in postoperative treatment. The platinum compound oxaliplatin (OXA) is an option for adjuvant treatment of patients with resected CRC, and has been shown to improve survival. OXA-induced neurotoxic side effects are common (e. LÄS MER

 3. 3. I spåren av bröstcancer att leva med eller utan ett rekonstruerat bröst efter mastektomi

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Ulrika Fallbjörk; Birgit H Rasmussen; Pär Salander; Yvonne Wengström; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; body image; breast cancer; breast reconstruction; femininity; mastectomy; narrative research; sexuality; bröstcancer; bröstrekonstruktion; intervjuer; kroppsuppfattning; kvinnlighet; mastektomi; narrativ forskning; sexualitet; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är bröstcancer den vanligaste formen av kvinnlig cancer och utgör nära en tredjedel av kvinnlig cancer. I behandlingen av bröstcancer har kirurgi en betydande roll. Nära hälften av kvinnorna genomgår mastektomi, men det finns en stor variation inom landet. LÄS MER

 4. 4. Developing and evaluating an interactive app to support self-care among older persons receiving home care

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Carina Göransson; Karin Blomberg; Kristina Ziegert; Yvonne Wengström; Pernilla Hillerås; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Health concerns; mHealth; older persons; self-care;

  Sammanfattning : The proportion of older persons worldwide is growing. With older age, complex health problems may occur and the need for home care increases. To support older persons to maintain health and self-care, innovative ways need to be developed. The aim of the project was to develop and evaluate an interactive app among older persons receiving home care. LÄS MER