Sökning: "kvinnlighet"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade ordet kvinnlighet.

 1. 1. Värdet av kvinnlighet : Om validering som omvandlande praktik i arbete

  Författare :Agneta Lundgren; Anita Mirjamsdotter; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arbetsvetenskap; Human Work Science;

  Sammanfattning : In the thesis I explore validation as a transformative practice in work by starting from four standpoints in the development of new practices for validation in Sweden. I explore the practices, i.e. what people do in work all the time, in their specific situation. LÄS MER

 2. 2. I spåren av bröstcancer : att leva med eller utan ett rekonstruerat bröst efter mastektomi

  Författare :Ulrika Fallbjörk; Birgit H Rasmussen; Pär Salander; Yvonne Wengström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; body image; breast cancer; breast reconstruction; femininity; mastectomy; narrative research; sexuality; bröstcancer; bröstrekonstruktion; intervjuer; kroppsuppfattning; kvinnlighet; mastektomi; narrativ forskning; sexualitet; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är bröstcancer den vanligaste formen av kvinnlig cancer och utgör nära en tredjedel av kvinnlig cancer. I behandlingen av bröstcancer har kirurgi en betydande roll. Nära hälften av kvinnorna genomgår mastektomi, men det finns en stor variation inom landet. LÄS MER

 3. 3. Bilder av kvinnor och kvinnlighet : genus och kroppsspråk under övergången till kristendomen

  Författare :Eva-Marie Göransson; Elisabeth Arwill-Nordbladh; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : Gender is a process, a journey. It is in constant change, built up and altered by people who live itSaltering them. In this process, material culture is used both as an agent and as an object of representation.Gotlandic picture stones are the point of departure for this particular gender journey. LÄS MER

 4. 4. Det sanna snillet : Genus och geni hos Thomas Thorild

  Författare :Kristina Nordström; Elisabeth Mansén; Maja Bondestam; Cecilia Rosengren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; genius; gender; masculinity; femininity; intersectionality; age; social status; ethnicity; conceptual history; eighteenth century; Sweden; Thomas Thorild; snille; geni; genus; manlighet; kvinnlighet; intersektionalitet; ålder; social tillhörighet; etnicitet; begreppshistoria; 1700-talet; Sverige; Thomas Thorild; idéhistoria; History of Ideas;

  Sammanfattning : In the eighteenth century, the word genius acquired a new meaning – that of extraordinary endowment – and started to be used to denote a particular type of superior human being. Author and philosopher Thomas Thorild (1759–1808) introduced this new concept in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Vardagens könsinnebörder under förhandling : om arbete, familj och produktion av kvinnlighet

  Författare :Eva Magnusson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender; work-family conflict; women s everyday lives; organizational change; discourse analysis; modes of understanding; social constructionism; life history; feminist psychology;

  Sammanfattning : The subject of this study was Swedish women's experiences of their everyday lives as lived between the demands of work and family. Twenty female civil servants were interviewed six times each over a three and a half year period when their work places underwent organizational changes. LÄS MER