Sökning: "UN sanctions"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden UN sanctions.

 1. 1. Riktade FN-sanktioner och rule of law i folkrätten

  Detta är en avhandling från Stockholm : Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Stenhammar; Ove Bring; Gregor Noll; ; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Targeted sanctions; smart sanctions; UN sanctions; blacklisting; Security Council; Chapter VII; collective security; economic warfare; laws of war; rule of law; legal safeguards; human rights; hard legal positivism; LAW JURISPRUDENCE Other law International law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Folkrätt; folkrätt; Public International Law;

  Sammanfattning : This thesis analyzes United Nations targeted sanctions from the perspective of international law. Targeted UN sanctions consist predominantly of the freezing of assets through blacklisting of individuals and other private law entities. LÄS MER

 2. 2. The Revival of Chapter VIII of the UN Charter : Regional Organisations and Collective Security

  Detta är en avhandling från Stockholm : Juridiska institutionen

  Författare :Gustaf Lind; Ove Bring; Christian Walter; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; international law; United Nations; UN Charter; regional organizations; collective security; LAW JURISPRUDENCE Other law International law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Folkrätt;

  Sammanfattning : A new regionalism has shaped the modern world since the Cold War. This has revived international law as applicable to regional organisations. This study analyses the legal framework in relation to the roles and functions of regional organisations in collective security. The starting point is Chapter VIII of the United Nations Charter. LÄS MER