Sökning: "Fredrik Stenhammar"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade orden Fredrik Stenhammar.

 1. 1. Riktade FN-sanktioner och rule of law i folkrätten

  Detta är en avhandling från Stockholm : Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Stenhammar; Ove Bring; Gregor Noll; ; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Targeted sanctions; smart sanctions; UN sanctions; blacklisting; Security Council; Chapter VII; collective security; economic warfare; laws of war; rule of law; legal safeguards; human rights; hard legal positivism; LAW JURISPRUDENCE Other law International law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Folkrätt; folkrätt; Public International Law;

  Sammanfattning : This thesis analyzes United Nations targeted sanctions from the perspective of international law. Targeted UN sanctions consist predominantly of the freezing of assets through blacklisting of individuals and other private law entities. LÄS MER

 2. 2. Caput XXXI Corani Arabice et Suethice. Cujus partem primam venia ampl. fac. philos. Upsal. p. p. mag. Carol. Fr. Björkman ... et Johannes Petr. Schoultze Ostrogothus. In audit. Gustav. die XV Maji MDCCCXIII. H. a. m. s., P. 1

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, excudebant Stenhammar et Palmblad, reg. academiæ typographi

  Författare :Carl Fredrik Björkman; Johan Peter Schoultze; Carl Fredrik Björkman; [1813]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Caput XXXI Corani Arabice et Suethice. Cujus partem tertiam et ultimam venia ampl. fac. philos. Upsal. p. p. mag. Carol. Fr. Björkman ... et Johannes Fredericus Hjorth, Gothoburgensis. In audit. Gustav. die VII Maj. MDCCCXIV. H. a. m. s., P. 3

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, excudebant Stenhammar et Palmblad, reg. academiæ typographi

  Författare :Carl Fredrik Björkman; Johan Fredric Hjorth; Carl Fredrik Björkman; [1814]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Commentationum Stoicarum particulam primam, venia ampl. fac. philos. Upsal. præside mag. Nicol. Freder. Biberg ... pro gradu philosophico publice examinandam proponit Carolus Ludovicus Lalin stip. Geijer. Wermelandus. In audit. Gustaviano die X Maji MDCCCXV h. a. m. s

  Detta är en avhandling från Upsaliæ excudebant Stenhammar et Palmblad

  Författare :Nils Fredrik Biberg; Carl Ludvig Lalin; Nils Fredrik Biberg; [1815]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Commentationum Stoicarum particulam quartam, venia ampl. fac. philos. Upsal. præside mag. Nicol. Freder. Biberg ... pro gradu philosophico publice examinandam proponit Andreas Unell stip. Hellvik. Ostrogothus. In audit. Gustaviano die III Junii MDCCCXV h. p. m. s

  Detta är en avhandling från Upsaliæ excudebant Stenhammar et Palmblad

  Författare :Nils Fredrik Biberg; Andreas Unell; Nils Fredrik Biberg; [1815]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER