Sökning: "blacklisting"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet blacklisting.

  1. 1. Riktade FN-sanktioner och rule of law i folkrätten

    Detta är en avhandling från Stockholm : Juridiska institutionen

    Författare :Fredrik Stenhammar; Stockholms universitet.; [2008]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Targeted sanctions; smart sanctions; UN sanctions; blacklisting; Security Council; Chapter VII; collective security; economic warfare; laws of war; rule of law; legal safeguards; human rights; hard legal positivism; LAW JURISPRUDENCE Other law International law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Folkrätt; folkrätt; Public International Law;

    Sammanfattning : This thesis analyzes United Nations targeted sanctions from the perspective of international law. Targeted UN sanctions consist predominantly of the freezing of assets through blacklisting of individuals and other private law entities. LÄS MER