Sökning: "Sven Granath"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sven Granath.

  1. 1. Rättsliga reaktioner på ungdomsbrott 1980-2005 : Påföljdsval, uppsåtsbedömningar och kriminalpolitik. En kriminologisk analys

    Författare :Sven Granath; Jerzy Sarnecki; Kerstin Nordlöf; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Juvenile delinquency; Juvenile Justice; Reactions to Youth Crime; Crime Policy; Net-Widening; Youth Violence; Lethal Violence; Criminology; Kriminologi; kriminologi; Criminology;

    Sammanfattning : This thesis investigates changes in the justice system’s response to youth crime between 1980 and 2005. A central question is whether the legal system’s response as regards the choice of sanction and the official definition of offences has become harsher. LÄS MER