Sökning: "economic warfare"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden economic warfare.

 1. 1. Western economic warfare 1947-1967 : a case study in foreign economic policy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

  Författare :Gunnar Adler-Karlsson; Stockholms universitet.; [1968]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Between the devil and the deep blue sea: Trade negotiations between the Western Allies and the Scandinavian neutrals, 1914-1919

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Knut Ola Naastad Strøm; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Trade; the Great War; Scandinavia; economic warfare; World War I; The First World War; blockade; trade negotiations;

  Sammanfattning : This thesis analyses the interplay between Western Allied policymakers and the governments of Denmark, Norway and Sweden during the Great War. It explores to what extent Allied economic warfare authorities were able to dictate terms to their Scandinavian counterparts on matters of trade policy between, and examines whether there is such a thing as a “Scandinavian experience” of the Allied blockade of Germany. LÄS MER

 3. 3. Skrovmål : kosthållning och matlagning i den svenska flottan från 1500-tal till 1700-tal

  Detta är en avhandling från Carlsson bokförlag

  Författare :Ulrica Söderlind; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Navy warships; naval operations; provisions; diet; food; drink; protein; fat; carbohydrates; Sweden; maritime archaeology; economic history; interdisciplinary; kosthållning; näringsvärde; svenska flottan; ekonomisk-historia; arkeologi;

  Sammanfattning : The thesis investigates war and naval life from a new and different perspective than earlier studies. Naval warfare is studied from the perspective of provisions, diet, and nutrition. LÄS MER

 4. 4. Riktade FN-sanktioner och rule of law i folkrätten

  Detta är en avhandling från Stockholm : Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Stenhammar; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Targeted sanctions; smart sanctions; UN sanctions; blacklisting; Security Council; Chapter VII; collective security; economic warfare; laws of war; rule of law; legal safeguards; human rights; hard legal positivism; LAW JURISPRUDENCE Other law International law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Folkrätt; folkrätt; Public International Law;

  Sammanfattning : This thesis analyzes United Nations targeted sanctions from the perspective of international law. Targeted UN sanctions consist predominantly of the freezing of assets through blacklisting of individuals and other private law entities. LÄS MER

 5. 5. I rikets tjänst : Krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550

  Detta är en avhandling från Lund : Bokförlaget Augusti

  Författare :Martin Neuding Skoog; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden; 15th Century; 16th Century; Early modern history; Military history; War; Warfare; Military enterprise; State formation; Realm; Politics and government; Politics and war; Gustav Vasa; historia; History;

  Sammanfattning : This thesis examines the military institutions in late medieval Sweden, the military-political transition during the reign of Gustav Vasa and what consequences the military transformation had for the process of state formation. In previous research, the period after 1560 is often emphasized as the most important phase of military and political change. LÄS MER