Sökning: "TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 643 avhandlingar innehållade orden TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap.

 1. 1. Expressing emotions through vibration for perception and control

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Shafiq ur Réhman; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Multimodal Signal Processing; Mobile Communication; Vibrotactile Rendering; Locally Linear Embedding; Object Detection; Human Facial Expression Analysis; Lip Tracking; Object Tracking; HCI; Expectation-Maximization Algorithm; Lipless Tracking; Image Analysis; Visually Impaired.; TECHNOLOGY Information technology Signal processing; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Signalbehandling; TECHNOLOGY Information technology Image analysis; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Bildanalys; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; TECHNOLOGY Information technology Telecommunication; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Telekommunikation; TECHNOLOGY Information technology Systems engineering; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Systemteknik; datoriserad bildanalys; Computerized Image Analysis; Computing Science; administrativ databehandling; Electronics; elektronik; Systems Analysis; systemanalys;

  Sammanfattning : This thesis addresses a challenging problem: “how to let the visually impaired ‘see’ others emotions”. We, human beings, are heavily dependent on facial expressions to express ourselves. A smile shows that the person you are talking to is pleased, amused, relieved etc. LÄS MER

 2. 2. Effektanalys av IT-systems handlingsutrymme

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Emma Eliason; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datavetenskap; Datavetenskap; design av IT-system; utvecklingsprocessen; effektanalys; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med design av IT-system är att förändra eller stödja användares handlingar genom att göra vissa handlingar möjliga att utföra och andra omöjliga. Detta görs genom att systemet tilldelats vissa egenskaper i utvecklingsprocessen som skall möjliggöra och begränsa vissa typer av handlingar. LÄS MER

 3. 3. Information Technology for Learning and Acquiring of Work Knowledge among Production Workers

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Ericsson; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datavetenskap; Workplace learning; Information systems; Experiential learning; Knowledge management; Datavetenskap; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is about information technology for learning and acquiring of work knowledge among production workers in a manufacturing company. Focus is on production or factory workers in workplaces where the job workers do have a routine character. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av en projektivitetsmodell om organisationers förmåga att tillämpa projektarbetsformen

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Lennart Ljung; Karlstads universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Information Systems; Informatik; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Datavetenskap; Datavetenskap; projektivitet; projektivitetsmodell; valideringen av modellversioner; multidimensionell projektivitetsmodell MDP-modellen ; triader;

  Sammanfattning : I dagens affärsdrivande organisationer genomförs projekt inte enbart för att skapa förändringar av organisation, arbetssätt eller infrastruktur. Marknadens rörlighet och kundspecifika krav på komplexa produkter, medför att projekt även genomförs inom den ordinarie operativa verksamheten för att hantera temporära, komplexa engångsuppgifter i form av både kundorder och produktutvecklingar. LÄS MER

 5. 5. Decision-making in the requirements engineering process : a human-centered approach

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Beatrice Alenljung; Högskolan i Skövde.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; Teknik; Technology; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : Complex decision-making is a prominent aspect of requirements engineering and the need for improved decision support for requirements engineers has been identified by a number of authors. A first step toward better decision support in requirements engineering is to understand decision-makers- complex decision situations. LÄS MER