Sökning: "Systems theory"

Visar resultat 1 - 5 av 1990 avhandlingar innehållade orden Systems theory.

 1. 1. Duplicate systems investigating unintended consequences of information technology in organizations

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för informatik, Umeå universitet

  Författare :Henrik Wimelius; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; IS and organization; adoption of IT; assimilation of IT; change; dialectics; paradox; duplicate systems; contradiction; unintended consequences; information systems; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik;

  Sammanfattning : The organizational consequences of information technology (IT) constitutes a core focus in information systems (IS) research. The relationship between organizations and IT has received considerable attention by IS researchers in order to develop knowledge related to how and why organizations and IT are related. LÄS MER

 2. 2. Designing Information Systems A pragmatic account

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Jonas Sjöström; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; information systems; design; pragmatism; design research; it artefact; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik och systemvetenskap; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Data- och systemvetenskap; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Informatics; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informatik; Data- och systemvetenskap; Computer Systems Sciences;

  Sammanfattning : Information technology (IT) plays an increasingly important role for individuals, organizations, markets, and society as a whole. IT systems are artefacts (human made objects) designed for various purposes. LÄS MER

 3. 3. Self-Management for Large-Scale Distributed Systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Ahmad Al-Shishtawy; KTH.; Computer Systems Laboratory.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SRA - ICT; SRA - Informations- och kommunikationsteknik; Self-Management; Autonomic Computing; Control Theory; Distributed Systems; Grid Computing; Cloud Computing; Elastic Services; Key-Value Stores;

  Sammanfattning : Autonomic computing aims at making computing systems self-managing by using autonomic managers in order to reduce obstacles caused by management complexity. This thesis presents results of research on self-management for large-scale distributed systems. LÄS MER

 4. 4. On Enterprise Systems Artifacts: Changes in Information Systems Development and Evaluation

  Detta är en avhandling från Department of Informatics, Lund University

  Författare :Jonas Hedman; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; information systems development; evaluation; artifact evaluation; artifacts; systemteori; Informatik; Informatics; systems theory; Enterprise Systems; ERP Systems;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Framväxten av affärssystem under 1990 talet är en av de mest betydelsefulla utvecklingarna inom verksamhetsstödjande informationssystem. Affärssystem karaktäriseras av omfattande branschtäckning, stor funktionalitet, generisk lösning, processorientering, integrerad lösning och centralt dataformat, som tillsammans gör affärssystem kanske till den hittills mest komplexa och omfattande formen av verksamhetsstödjande informationssystem. LÄS MER

 5. 5. Kantor Triple Systems

  Detta är en avhandling från Center for Mathematical Sciences, Mathematics, Lund University, Box 118, SE-221 00 LUND, SWEDEN

  Författare :Daniel Mondoc; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; gruppteori; fältteori; algebra; algebraic geometry; group theory; Talteori; field theory; Number Theory; Composition algebras; Jordan algebras; Kantor triple systems; Lie algebras; Jordan triple systems; algebraisk geometri;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens huvudsyfte är att studera reella exceptionella Kantortrippelsystem. I första artikeln visar vi först kända resultat i både de reella och komplexa klassiska fallen av K-enkla Kantortrippelsystem. I de reella klassiska fallen ger vår lösning enklare formler. LÄS MER