Sökning: "gruppteori"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet gruppteori.

 1. 1. Complexes and Diffrerential Graded Modules

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Dmitri Apassov; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; algebraic geometry; field theory; Number Theory; fiber of a local homomorphism; DG dualizing module; homological dimensions; differential graded rings; almost finite module; Cohen-Macaulay rings; local homomorphism; Gorenstein rings; annihilator; complex of modules; algebra; group theory; Talteori; fältteori; algebraisk geometri; gruppteori;

  Sammanfattning : The main topic of the thesis is the generalization of some traditional module-theoretic homological applications to complexes of modules and to differential graded modules over differential graded rings. We introduce three possible generalizations of the classical notion of annihilator of an R-module. LÄS MER

 2. 2. Some Resolvent Estimates in Harmonic Analysis

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Anders Dahlner; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; field theory; Number Theory; algebra; algebraic geometry; Talteori; group theory; Tauberian theorem. Quantitative inversion. Cesaro operator. Bishops property beta.; algebraisk geometri; fältteori; gruppteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I avhandlingen studeras olika resolvent uppskattningar i harmonisk analys. I det första arbetet visas en Wiener taubersats med hjälp av resolventtransformen. I det andra arbetet studeras kvantitativa förfiningar av Wieners lemma i kommutativa kvasi-Banachalgebror och även i Banachalgebror. LÄS MER

 3. 3. ”Alla är ju med alla…” : Kamratskapande gruppinteraktioner i skolan

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Maria Heintz; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-05]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaktion; barn; skola; skola som institution; emotionell energi; interaktionsritual; grupp processer; Randall Collins; kamratskapande; kompisar; klasskamrater; gruppteori; grupp; social interaction; CHILDREN; school; emotional energy; interaction rituals; group processes; Randall Collins; school as institution; group;

  Sammanfattning : Social interaktion sker ofta i grupper. För barn är skolklassen en grupp de dagligen interagerar i. Skolklassen och den sociala interaktion som sker i skolan har stor betydelse för barns välmående och framtida sociala interaktioner. Lärarna i skolan har därför i uppdrag att arbeta med barns sociala samspel och mot kränkande behandling. LÄS MER

 4. 4. Geometry and Critical Configurations of Multiple Views

  Detta är en avhandling från Fredrik Kahl, Centre for Mathematical Sciences, P.O. Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Fredrik Kahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; algebra; algebraic geometry; field theory; Number Theory; Matematik; Mathematics; reconstruction; image sequence; absolute conic; critical motions; critical surfaces; perspective projection; affine geometry; Euclidean geometry; multiple view geometry; projective geometry; group theory; Talteori; fältteori; algebraisk geometri; gruppteori; Mathematical logic; set theory; combinatories; Matematisk logik; mängdlära; kombinatorik;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with one of the core problems in computer vision, namely to reconstruct a real world scene from several images of it. The interplay between the geometry of the scene, the cameras and the images is analyzed. LÄS MER

 5. 5. Quasi-Lie Algebras and Quasi-Deformations. Algebraic Structures Associated with Twisted Derivations

  Detta är en avhandling från Department of Mathematics, Lund University

  Författare :Daniel Larsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Talteori; fältteori; algebraisk geometri; algebra; gruppteori; Lie Algebras; Quasi-Deformations; Number Theory; field theory; algebraic geometry; group theory; Quasi-Lie Algebras;

  Sammanfattning : This thesis introduces a new deformation scheme for Lie algebras, which we refer to as ?quasi-deformations? to clearly distinguish it from the classical Grothendieck-Schlessinger and Gers-tenhaber deformation schemes. The main difference is that quasi-deformations are not in gene-ral category-preserving, i.e. LÄS MER