Sökning: "teori"

Visar resultat 1 - 5 av 954 avhandlingar innehållade ordet teori.

 1. 1. Handelns teori

  Författare :Bertil Ohlin; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Konsultationens teori : att utveckla en organisatorisk kompetens

  Författare :Anders Risling; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. I kraftfältet kring handikapp : moralpositioneringar och teori om social positionering

  Författare :Thomas Åström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barn med funktionsnedsättning; filosofi; Funktionshinder; teori; Grundad teori; Funktionshinderbedömning; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förhållandet mellan praxis och teori inom etiken

  Författare :Niclas Lindström; Ulf Görman; Helena Röcklinsberg; Anders Nordgren; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; Practice; theory; norms; ideals; principles; moral philosophy; casuistry; discourse ethics; virtue ethics; theocentric ethics; pragmatism; experimental ethics; empirically informed ethics.; etik; praxis; teori; dygdetik; diskursetik; etik; Ethics;

  Sammanfattning : The main question of this thesis is if a practice is right because it is prescribed by an ethical theory, or if an ethical theory is right because it follows from certain practices? I propose the following definitions to illustrate the main alternatives: (1) if a practice is determined by an ethical theory and the ethical theory is not determined by practice, it is possible to speak of a top-down model of ethical thinking. (2) If a theory, conversely, is determined by a practice and the practice is not determined by theory, it can be described as a bottom-up model. LÄS MER

 5. 5. eTjänster som social interaktion via användning av IT-system : en praktisk teori

  Författare :Göran Hultgren; Cronholm Stefan; Owen Eriksson; Göran Goldkuhl; Urban Nuldén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; eTjänst; IT-system; Kundperspektiv; Självbetäningstjänster; Information technology; Informationsteknologi; Självbetjäningstjänster;

  Sammanfattning : Företeelsen eTjänst baseras på att IT-system används så att tjänsteleverantörer tillhandahåller tjänster till kunder utan att möta dem ”ansikte-mot-ansikte”. eTjänsterna förväntas öka i mfattning i samhället. LÄS MER