Sökning: "social dynamics"

Visar resultat 1 - 5 av 673 avhandlingar innehållade orden social dynamics.

 1. 1. Connected Practice The Dynamics of Social Interaction in Shared Virtual Environment

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Maria Spante; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Informatik; Informatics; Shared virtual environments; virtual reality technology; social interaction; practice; dynamics; time; connected practice.;

  Sammanfattning : This thesis investigates the phenomenon of social interaction in shared virtual environments (SVEs), supported by virtual reality (VR) systems over time. SVEs are computer generated 3D graphical spaces where geographically distributed people can meet and interact with each other in a graphical space. LÄS MER

 2. 2. Making the Most of It? Understanding the social and productive dynamics of small farmers in semi-arid Iringa, Tanzania

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Peter Gregersen; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social changes; Malthus; Boserup; Tanzania; semi-arid Africa; Iringa; conservation; sustainability; soil fertility; degradation; population; Matthew principle; social differentiation; farmerisation; de-peasantisation; livelihood diversification; rural change; agrarian change; agricultural change; small farmers; dynamics; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att klara sig trots allt: Den sociala och produktiva dynamiken hos småbönderna i de halvtorra områdena i Iringa i norra Tanzania. Det är inte lätt att överleva som småbonde i de halvtorra områdena i Iringa och på liknande platser i Afrika. Man kontrollerar knappast sin egen livssituation. LÄS MER

 3. 3. In Rhizomia Actors, Networks and Resilience in Urban Landscapes

  Detta är en avhandling från Stockholm : Systemekologiska institutionen

  Författare :Henrik Ernstson; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology Human ecology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi Humanekologi; naturresurshushållning; Natural Resources Management; urban ecosystem services; green space; social network analysis; social movements; actor-networks; transformation; ecosystem management; scale mismatch; co-management; governance; broker; conservation; Stockholm; Social network analysis; urban ecology; urban political ecology;

  Sammanfattning : With accelerating urbanization it is crucial to understand how urban ecosystems play a part in generating ecosystem services for urban dwellers, such as clean water, spaces for recreation, stress relief and improved air quality. An equally important question relate to who gets to enjoy these benefits, i.e. LÄS MER

 4. 4. Protecting Our Children A comparative study of the dynamics of structure, intervention and their interplay in Swedish child welfare and Canadian child protection

  Detta är en avhandling från Stockholm : Systemekologiska institutionen

  Författare :Evelyn Grace Khoo; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social service; child welfare; child protection; social services; comparative; cross-national; social work; Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation is a case study of how two agencies in Umeå, Sweden and Barrie, Canada protect children found in need of child welfare services. The project's purposes are to describe how children are protected from harm in these two contexts, to illuminate the similarities and differences in the child welfare systems reflected at the local level, and explicate the significance of uncovered similarities and differences. LÄS MER

 5. 5. Det förgångna är framtiden: Ursprungsfolk och självbestämmande i Hawai´i

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Ulf Johansson Dahre; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Human rights; Mänskliga rättigheter; etnologi; Kulturantropologi; självbestämmande; Hawai´i; Ursprungsfolk; mänskliga rättigheter; kollektiva rättigheter; rättsantropologi; ursprunglig suveränitet; Sociology; Sociologi; ethnology; Cultural anthropology; socialantropologi; social anthropology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det förgångna är framtiden är en socialantropologisk studie av ett politiskt skeende som pågått under de senaste 20 åren och som handlar om hur ursprungsfolket kanaka maoli i Hawai´i fått rätt till självbestämmande och andra särskilda rättigheter. Kanaka maoli har använt en diskursiv strategi som handlat om att de en gång i tiden varit ursprungligt suveräna och att denna politiska status skall återupprättas. LÄS MER