Sökning: "Ombudsman"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet Ombudsman.

 1. 1. JO-ämbetet : en offentligrättslig studie

  Författare :Jesper Ekroth; Börje Leidhammar; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Riksdagens ombudsmän; Processrätt; Sverige; Legal Science; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation is written in the field of public law and examines the Swedish Office of the Parliamentary Ombudsman (OPO). The work examines the legal regime governing the OPO as well as the provisions directly relevant to the functions of that office. LÄS MER

 2. 2. Watchdogs or Lapdogs? : National Human Rights Institutions in Africa

  Författare :Karin Sundström; Jonas Tallberg; Thomas Sommerer; Sonia Cardenas; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; national human rights institution; NHRI; Ombudsman; human rights; Africa; Namibia; South Africa; diffusion; democracy; international organizations; Paris Principles; nationell institution för mänskliga rättigheter; mänskliga rättigheter; Afrika; Namibia; Sydafrika; diffusion; demokrati; ombudsman; internationella organisationer; Parisprinciperna; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : National human rights institutions (NHRIs) have important roles to play for the protection, promotion, and monitoring of human rights. These institutions are set up by governments that have a special role in upholding human rights but at the same time violate these rights. LÄS MER

 3. 3. Controlling the Swedish state : Studies on formal and informal bodies of control

  Författare :Isabel Schoultz; Tove Pettersson; Åström Karsten; Penny Green; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Parliamentary Ombudsman; Chancellor of Justice; United Nations; European Court of Human Rights; NGOs; control of the state; accountability; state crime; Sweden; techniques of neutralizations; problem representations; immigration; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : The dissertation aims to develop an understanding of the outcomes and limitations of formal and informal control of the Swedish state, and of the positions and strategies of the social agents involved in this field. The dissertation contributes with new perspectives on controls directed at the state, comparing various control organs (the Parliamentary Ombudsman, the Chancellor of Justice, the United Nations, the European Court of Human Rights and NGOs) and focusing on a wide range of wrongs and harms by the Swedish state. LÄS MER

 4. 4. Mot monopolisering? : NO:s verksamhet under 25 år

  Författare :Stina Holmberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Monopol; Oligopol; Konkurrens; Näringsfrihetsombudsmannen; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Disciplin, kritikrätt och rättssäkerhet : studier kring militieombudsmannaämbetets (MO) doktrin- och tillkomsthistoria 1901-1915

  Författare :Rolf Nygren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER