Sökning: "internationella organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden internationella organisationer.

 1. 1. Fields of Gold : The Bioenergy Debate in International Organizations

  Författare :Magdalena Kuchler; Björn-Ola Linnér; Johan Hedrén; Eva Friman; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bioenergy; biofuels; debate; discourse; concept; international organizations; international relations; FAO; IEA; IPCC; energy security; climate change; food security; food vs. fuel; bioenergi; biobränsle; debatt; diskurs; begrepp; internationella organisationer; internationella relationer; FAO; IEA; IPCC; energisäkerhet; klimatförändringar; livsmedelssäkerhet;

  Sammanfattning : The concept of producing energy from biomass has, for the last two decades, occupied attention of policy-makers, private industries, researchers and civil societies around the world. The highly contested and contingent character of the biofuel production, its entanglement in the nexus of three problematic issues of energy, climate and agriculture, as well as its injection into the current socioeconomic arrangements, is what makes it timely to analyse. LÄS MER

 2. 2. Världen, Sverige och barnen : Internationell påverkan på svensk barnpolitik under välfärdsstatens framväxt i mellankrigstidens tidevarv

  Författare :Joel Löw; Johanna Sköld; Bengt Sandin; Silke Neunsinger; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; child welfare; child policy; welfare policy; welfare state; transnational history; knowledge exchange; histoire croisée; critical ideology analysis; international organisations; international relations; interwar period; children’s rights; barns välfärd; välfärdsstat; välfärdspolitik; transnationell historia; histoire croisée; kritisk ideologianalys; internationella organisationer; internationella relationer; mellankrigstid; Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet; barns rättigheter;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen granskas framväxten av den svenska välfärdsstaten i ljuset av internationell påverkan och kunskapsutbyten med andra länder. Avhandlingen handlar om barnavårdsavdelningen inom Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet och den reformpolitik som fördes inom avdelningen under 1920- och 1930-talen – det vill säga det tidevarv då den den svenska välfärdsstaten formerades. LÄS MER

 3. 3. States under scrutiny: international organizations, transformation and the construction of progress

  Författare :Matilda Dahl; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; granskning; stater; europeisering; transformation; internationella organisationer; revision; social konstruktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Watchdogs or Lapdogs? : National Human Rights Institutions in Africa

  Författare :Karin Sundström; Jonas Tallberg; Thomas Sommerer; Sonia Cardenas; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; national human rights institution; NHRI; Ombudsman; human rights; Africa; Namibia; South Africa; diffusion; democracy; international organizations; Paris Principles; nationell institution för mänskliga rättigheter; mänskliga rättigheter; Afrika; Namibia; Sydafrika; diffusion; demokrati; ombudsman; internationella organisationer; Parisprinciperna; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : National human rights institutions (NHRIs) have important roles to play for the protection, promotion, and monitoring of human rights. These institutions are set up by governments that have a special role in upholding human rights but at the same time violate these rights. LÄS MER

 5. 5. Law making by international organizations

  Författare :Ingrid Detter; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Internationella organisationer-- regelverk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER