Sökning: "NHRI"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet NHRI.

  1. 1. Watchdogs or Lapdogs? : National Human Rights Institutions in Africa

    Författare :Karin Sundström; Jonas Tallberg; Thomas Sommerer; Sonia Cardenas; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; national human rights institution; NHRI; Ombudsman; human rights; Africa; Namibia; South Africa; diffusion; democracy; international organizations; Paris Principles; nationell institution för mänskliga rättigheter; mänskliga rättigheter; Afrika; Namibia; Sydafrika; diffusion; demokrati; ombudsman; internationella organisationer; Parisprinciperna; statsvetenskap; Political Science;

    Sammanfattning : National human rights institutions (NHRIs) have important roles to play for the protection, promotion, and monitoring of human rights. These institutions are set up by governments that have a special role in upholding human rights but at the same time violate these rights. LÄS MER