Sökning: "Tove Pettersson"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Tove Pettersson.

 1. 1. Tre aspekter på brottsliga nätverk Supporterbråk, etnicitet och genus

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Tove Pettersson; Jerzy Sarnecki; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; criminal networks; hooliganism; ethnicity; gender; violence; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : This dissertation employs network analysis in the study of crime. This methodological approach is the common factor in the three studies included in the dissertation. The overall objective is to see what the network analytical approach has to offer to the study of different aspects of crime. LÄS MER

 2. 2. High strength paper from high yield pulps by means of hot-pressing

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Tove Joelsson; Per Engstrand; Gunilla Pettersson; Anna Svedberg; Samuel Schabel; [2020]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; high yield pulp; hot-pressing; lignin; paper properties; wet strength;

  Sammanfattning : AbstractHigh Yield Pulp (HYP), i.e. TMP, SGW or CTMP, is normally used in printing papers (News, SC and LWC) or in a middle layer on cardboard i.e. LÄS MER

 3. 3. Continuities and Changes in Criminal Careers

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Criminology, Stockholm University

  Författare :Christoffer Carlsson; Jerzy Sarnecki; Tove Pettersson; Peggy C. Giordano; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; life-course criminology; criminal careers; persistence; desistance; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : The best predictor of future criminal behavior is past criminal behavior. At the same time, the vast majority of people who engage in crime are teenagers and stop offending with age. LÄS MER

 4. 4. Controlling the Swedish state Studies on formal and informal bodies of control

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Criminology, Stockholm University

  Författare :Isabel Schoultz; Tove Pettersson; Åström Karsten; Penny Green; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Parliamentary Ombudsman; Chancellor of Justice; United Nations; European Court of Human Rights; NGOs; control of the state; accountability; state crime; Sweden; techniques of neutralizations; problem representations; immigration; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : The dissertation aims to develop an understanding of the outcomes and limitations of formal and informal control of the Swedish state, and of the positions and strategies of the social agents involved in this field. The dissertation contributes with new perspectives on controls directed at the state, comparing various control organs (the Parliamentary Ombudsman, the Chancellor of Justice, the United Nations, the European Court of Human Rights and NGOs) and focusing on a wide range of wrongs and harms by the Swedish state. LÄS MER

 5. 5. Att göra rätt En studie om professionell respektabilitet, emotioner och narrativa linjer bland relationsvåldsspecialiserade åklagare

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Nina Törnqvist; Tove Pettersson; Janne Flyghed; Sveinung Sandberg; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Prosecutors; relationship violence; legal work; professionalism; identity; narratives; respectability; theory of emotions; objectivity; åklagare; våld i nära relation; rättsligt arbete; professionalitet; identitet; narrativ; respektabilitet; emotionsteori; objektivitet; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : I likhet med många andra länder har våld i nära relation, sexuellt våld och våld mot barn uppmärksammats mer och mer i Sverige de senaste fem decennierna. I takt med att kunskapen om våld i nära relation har ökat har det också vuxit fram en kritik mot brister inom rättsväsendet, i synnerhet när det gäller att ge skydd och upprättelse till de som utsätts för dessa former av våld. LÄS MER