Sökning: "simulation health"

Visar resultat 1 - 5 av 290 avhandlingar innehållade orden simulation health.

 1. 1. The value of social investments : A health economic approach to evaluating parenting interventions

  Författare :Camilla Nystrand; Inna Feldman; Filipa Sampaio; Anna Sarkadi; Eva-Maria Bonin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; health economics; cost-effectiveness; cost-benefit; public health; child health; mental health; parenting; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Sammanfattning : Child mental health problems are current welfare challenges and may be costly to the individual, the family and society at large. The problems may persist and result in adverse outcomes later in life, which also carries a large financial burden. LÄS MER

 2. 2. Handling severe uncertainty in strategic project appraisal : Methods and applications of context analysis

  Författare :Anton Talantsev; Aron Larsson; David Sundgren; John Ward; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Decision Intelligence; Deep Uncertainty; Scenario Analysis; Multiple Criteria Decision Analysis; Simulation; Context Analysis; Project Appraisal; Risk Assessment; Threat and Opportunity; Computer and Systems Sciences; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : The long-term success or failure of a strategic project is largely shaped by its context. Therefore, the assessment of the external factors influencing the fulfilment of project long-term goals is vital for the effective project appraisal and planning. LÄS MER

 3. 3. Lärande av praktiska färdigheter inom sjuksköterskeprofessionen : studier av lärande i olika arenor

  Författare :Mona Ewertsson; Karin Blomberg; Renèe Allvin; Sangeeta Bagga-Gupta; Elisabeth Carlsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; clinical skill laboratories; learning; new registered nurses; nurse education; nurse student; practical skills; simulation; socialization;

  Sammanfattning : A central part of the nursing profession is the performance of practical skills. In order to provide adequate care, maintain patient-safety, and feel comfortable in the profession, registered nurses (RNs) need to be equipped with requisite skills. LÄS MER

 4. 4. Simulering som lärande inom prehospital akutsjukvård

  Författare :Anna Abelsson; Lillemor Lindwall; Björn-Ove Suserud; Ingrid Rystedt; Johan Berlin; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; simulation; learning; nurse; high-energy trauma; ambulance; simulering; lärande; sjuksköterska; högenergitrauma; ambulans; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Den prehospitala akutsjukvården är ett komplext kunskapsfält som innebär att vårdaren skall kunna bemöta patient och närstående, bedöma skada, sjukdom och den aktuella situationen samt avgöra vilka vårdåtgärder som skall prioriteras.Patientens lidande kan lindras genom att vårdaren tränar färdigheter i ett prehospitalt kontext. LÄS MER

 5. 5. Towards Climate Based Early Warning and Response Systems for Malaria

  Författare :Maquins Odhiambo Sewe; Joacim Rocklöv; Clas Ahlm; Yesim Tozan; Madeleine Thomson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Malaria; Mosquito; Lead time; Early Warnings; Forecasts; Economic Evaluation; Rainfall; KEMRI CDC HDSS; Kenya; Temperature; LST; NDVI; Climate; HDSS; GAM; GAMBOOST; DLNM; Remote Sensing; Net Benefit; Cost-Effectiveness; Boosting Regression; Weather; Public Health; Infectious Diseases; folkhälsa; Public health; Epidemiology; epidemiologi;

  Sammanfattning : Background: Great strides have been made in combating malaria, however, the indicators in sub Saharan Africa still do not show promise for elimination in the near future as malaria infections still result in high morbidity and mortality among children. The abundance of the malaria-transmitting mosquito vectors in these regions are driven by climate suitability. LÄS MER