Sökning: "nucleoside"

Visar resultat 1 - 5 av 140 avhandlingar innehållade ordet nucleoside.

 1. 1. Nucleoside H-phosphonates : chemical studies directed towards oligonucleotide synthesis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

  Författare :Roger Strömberg; Stockholms universitet.; [1987]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nucleoside H-phosphonothioates : synthesis, oxidation and ³¹P NMR studies

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Rula Zain; Stockholms universitet.; [1995]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nukleosider; Cytologi; Cellbiologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Structural Studies of Human 5'-Nucleotidases

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för biokemi och biofysik

  Författare :Karin Walldén; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Nucleotidases; nucleotide; nucleoside; nucleoside analogue; TECHNOLOGY Bioengineering Structural biochemistry; TEKNIKVETENSKAP Bioteknik Strukturbiokemi; biokemi; Biochemistry;

  Sammanfattning : 5’-Nucleotidases (5’NTs) are catabolic enzymes of the nucleotide metabolism. They catalyze dephosphorylation of deoxyribo- and ribonucleoside monophosphates and constitute an important control point in the regulation of intracellular nucleotide pools for the maintenance of correct DNA and RNA synthesis. LÄS MER

 4. 4. Studies on nucleoside chemistry

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hervé Bazin; Uppsala universitet.; [1987]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Studies on nucleoside chemistry

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Weimin Tong; Uppsala universitet.; [1993]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER