Sökning: "Mittuniversitetet."

Visar resultat 1 - 5 av 219 avhandlingar innehållade ordet Mittuniversitetet..

 1. 1. Graph decision models in a computational decision analytic framework

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mittuniversitetet

  Författare :Aron Larsson; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Decision Analysis; Imprecise Reasoning; Decision Trees; Influence Diagrams; Criteria Hierarchy Trees; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Access Barriers - from a user´s point of view

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mittuniversitetet

  Författare :Olof Nilsson; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; User centred access; information society; access barriers; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this thesis is to suggest a model to assist in the ability to judge access by private persons to Information Technology, IT, and to Public Information Sys-tems, PIS. It has its starting point in the Swedish Government´s endeavour to turn Sweden into the first information society for all. LÄS MER

 3. 3. Lyriksamtal i skolan : fyra elever ur årskurs 9 samtalar om en dikt

  Detta är en avhandling från Härnösand : Mitthögskolan

  Författare :Gun Rooswall Persson; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; [1996]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; samtalsinnehåll; samtalsdisposition; kollektivt textbyggande; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Svenska partikelverb med "in", "ut", "upp" och "ner" En semantisk studie ur kognitivt perspektiv = Swedish phrasal verbs with in, ut, upp and ner : a semantic study from a cognitive perspective

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitet

  Författare :Elzbieta Strzelecka; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish; verb particle; phrasal verb; spatial expressions; polysemy; image schemas; vertical axis; container; metaphor; metonymy; cognitive lingusitics; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras betydelsen hos partiklarna "in", "ut", "upp" och "ner" då dessa fungerar som verbpartiklar och tillsammans med verbet bildar partikelverb. Analysen omfattar såväl semantiskt regelbundna som lexikaliserade partikelverb och söker finna förklaringar till partiklarnas polysemi. LÄS MER

 5. 5. Politics and Business in the Barents Region

  Detta är en avhandling från Umeå, Stockholm : umeå universitet, Fritzes

  Författare :Bo Svensson; Mittuniversitetet.; Mittuniversitetet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Transnational region-building; foreign direct investment; integration; Russia; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER