Sökning: "Mittuniversitetet."

Visar resultat 1 - 5 av 689 avhandlingar innehållade ordet Mittuniversitetet..

 1. 1. Den rotfaste bonden - myt eller verklighet? : Brukaransvar i Ramkvilla socken 1620-1820

  Författare :Magnus Perlestam; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; bönder; tidigmodern; social historia; stabilitet; genus; History subjects; Historieämnen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att minska risken för våld och att främja återhämtning i den rättspsykiatriska vården : Patienters och personalens erfarenheter av vägen mot återhämtning

  Författare :Helén Olsson; Kenneth Asplund; Lisbeth Kristiansen; Susanne Strand; David Brunt; Helen Olsson; Avdelningen för omvårdnad Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intervjuer; minskad risk för våld; rättspsykiatriska patienter; vänd-punkter; återhämtning; Socialt arbete; Social Work; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Detta avhandlingsarbete är utfört inom en rättspsykiatrisk vårdkontext och återspeglar patienters[1] och personals[2] erfarenheter och upplevelser av vändpunkter i samband med minskad risk för våld och återhämtning. Med utgångspunkt från ett holistiskt och salutogent hälsovetenskapligt perspektiv har avhandlingen ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. High strength paper from high yield pulps by means of hot-pressing

  Författare :Tove Joelsson; Per Engstrand; Gunilla Pettersson; Anna Svedberg; Samuel Schabel; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :high yield pulp; hot-pressing; lignin; paper properties; wet strength;

  Sammanfattning : AbstractHigh Yield Pulp (HYP), i.e. TMP, SGW or CTMP, is normally used in printing papers (News, SC and LWC) or in a middle layer on cardboard i.e. LÄS MER

 4. 4. Determinants of social inequalities in cardiovascular disease among Iranian patients

  Författare :Seyed Abbasi; Gloria Macassa; Joaquim Soares; Örjan Sundin; Ramune Kalediene; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Iran; Social inequalities; Cardiovascular disease; Coronary artery disease; Acute coronary syndrome; Socioeconomic status; In-hospital mortality; Urban rural residence;

  Sammanfattning : Background and objectives: Cardiovascular disease (CVD) is the single largest cause of mortality in the world. Similar to other health issues, CVD is generally affected either by individual risk factors, which may influence the risk for developing an illness or its complications, or by social indicators (social determinants of health). LÄS MER

 5. 5. Development of catalytic enantioselective C-C bond-forming and cascade transformations by merging homogeneous or heterogeneous transition metal catalysis with asymmetric aminocatalysis

  Författare :Samson Afewerki; Armando Córdova; MICHELANGELO GRUTTADAURIA; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; asymmetric catalysis; transition metals; aldehydes; heterogeneous catalysis; amino acid; organocatalysis; α-allylation; β-alkylation; dynamic transformations; polysubstituted; carbocycles; spirocyclic oxindoles; all-carbon quaternary stereocenters;

  Sammanfattning : Chiral molecules play a central role in our daily life and in nature, for instance the different enantiomers or diastereomers of a chiral molecule may show completely different biological activity. For this reason, it is a vital goal for synthetic chemists to design selective and efficient methodologies that allow the synthesis of the desired enantiomer. LÄS MER