Sökning: "Mirja Varpio"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Mirja Varpio.

 1. 1. Clinical aspects of restorative treatment in the primary dentition

  Författare :Mirja Varpio; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1993]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child; Child; Preschool; Cohort Studies; Composite Resins; chemistry; DMF Index; Dental Caries; epidemiology; microbiology; pathology; therapy; Dental Cavity Preparation; classification; Dental Enamel; pathology; Dental Restoration; Permanent; statistics numerical data; Follow-Up Studies; Glass Ionomer Cements; chemistry; Humans; Molar; Prevalence; Prosthesis Failure; Recurrence; Sweden; epidemiology; Tooth; Deciduous;

  Sammanfattning : The failure rate of restorative treatment in primary teeth was studied in a cohort of children born in 1981 and related to caries diagnosis, prevalence and distribution on different tooth surfaces, and compared with a cohort of children born in 1971. Concurrently, the longevity of composite resin in modified Class 2 cavities in primary molars was followed up and the resistance of deciduous and permanent enamel to acid adjacent to composite resin and glass polyalkeonate cement (GPA) was tested in vitro. LÄS MER

 2. 2. Evangelium Cyrillicum Gothoburgense : A Codicological, Palaeographical, Textological and Linguistic Study of a Church Slavonic Tetraevangel

  Detta är en avhandling från Central and Eastern European Studies

  Författare :Mirja Varpio; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Russian language and literature; Accentuation; Great Russian Church Slavonic; Textology; Palaeography; Codicology; Ryska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Evangelium Cyrillicum Gothoburgense, ECG, ett tetraevangelium som förvaras i Göteborgs universitets-bibliotek, har studerats i flera avseenden. Den kodikologiska studien visar att handskriften har restaurerats tidigare och att några sidor fattas i början och i slutet. LÄS MER