Sökning: "Dental Caries"

Visar resultat 1 - 5 av 103 avhandlingar innehållade orden Dental Caries.

 1. 1. Dentine caries acid tolerant microorganisms and aspects on collagen degradation

  Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Odontology

  Författare :Anders Hedenbjörk Lager; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Dental Caries; Collagen; Cariogenic Agents;

  Sammanfattning : Karies är en stor folksjukdom, trots att den både kan förebyggas och behandlas effektivt. Om man inte ingriper preventivt och låter det naturliga förloppet råda, kommer kariesangreppet till slut att bryta igenom emaljen och involvera även den underliggande dentinvävnaden. LÄS MER

 2. 2. On caries prevalence and school-based fluoride programmesin Swedish adolescents

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Ulla Moberg Sköld; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Adolescents; approximal caries; caries epidemiology; caries incidence; caries prevalence; caries progression; fluoride mouth rinse; fluoride varnish; population-based caries prevention;

  Sammanfattning : Dental caries on approximal tooth surfaces in adolescents is still a problem in Sweden, as well as in many other industrialised countries. The aims of the present thesis were therefore: 1) to study whether caries prevalence is underestimated, 2) to evaluate the effect of cessation of fluoride mouth rinse (FMR) programmes in schoolchildren with low caries prevalence, and 3) to reconsider the school as an arena for population-based fluoride (F) varnish and FMR programmes in order to minimise caries development in 13-16-year-olds. LÄS MER

 3. 3. Fluoride varnish programmes for adolescents at school – caries, conceptions and costs

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Eva-Karin Bergström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescents; approximal caries; caries incidence; caries increment; caries prevalence; cost-analysis; dental nurse; fluoride varnish; oral health promotion; phenomenography; population-based; school programme;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to study the effects on caries, conceptions and costs of school-based fluoride varnish programmes for adolescents in Sweden. Paper I was a 3.5-year randomised controlled study of 1,143 adolescents, in a low caries prevalence area. LÄS MER

 4. 4. Försök till tidig diagnos av kariessjukdomen

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Claes-Göran Crossner; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dental caries; caries prediction; caries prevention; lactobacilli; salivary secretion rate;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to find a test for prediction of caries activity which would be useful in routine clinical work.Correlations between oral health, general health, food habits and socioeconomic conditions were investigated in 4- and 8-year-old children. LÄS MER

 5. 5. Children with orofacial clefts dental caries and health-related quality of life

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Lena Sundell; Agneta Marcusson; Christer Ullbro; Svante Twetman; Carina Källestål; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Children; cleft lip and or palate; dental caries; caries risk; hypomineralization; hypoplasia; health-related quality of life; cortisol in saliva; stress.;

  Sammanfattning : Background. The current understanding on caries and enamel developmental defects prevalence and frequency, caries risk, health-related quality life (HRQoL) and stress response in young children with cleft lip and/or palate (CL/P) are sparse. LÄS MER