Sökning: "therapy"

Visar resultat 1 - 5 av 3181 avhandlingar innehållade ordet therapy.

 1. 1. On functions, abilities and quality of life after subarachnoid haemorrhage occupational therapy aspects

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Margareta Lindberg; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [1995]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Subarachnoid heamorrhage; impairment; disability; activities of daily living; work; leisure; depression; quality of life; rehabilitation; occupational therapy;

  Sammanfattning : This investigation addresses functions/impairments, abilities/disabilities and quality of life (QoL) in a consecutive series of non-hospitalised long-term survivors (2,5-12 years) of subarachnoid heamorrhage (SAH). The investigated parameters of functions/impairments were: motor, language, perceptual and memory functions. LÄS MER

 2. 2. The Tree Theme Method - An Occupational Therapy Intervention Applied in Outpatient Psychiatric Care

  Detta är en avhandling från Birgitta Gunnarsson

  Författare :Birgitta Gunnarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Occupational therapy; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Arbetsterapi; creative activities; evaluation; life storytelling; mental health; occupational therapy; therapeutic realtionship; therapeutic relationship.; Creative activities;

  Sammanfattning : Abstract The Tree Theme Method (TTM), based on occupational therapy, creative activities and life storytelling, implies that the client draws and paints trees representing certain periods in their life. The paintings are used as a starting point for the client to tell their life story with focus on everyday occupations (occupational storytelling) and shaping plans for their future (occupational story making). LÄS MER

 3. 3. Occupational therapy practice for clients with cognitive impairments following aquired brain injury occupational therapists' perspective

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Kajsa Lidström Holmqvist; Örebro universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; occupational therapy; cognition; rehabilitation; practice; acquired brain injury; stroke; TBI; assessment; intervention; Arbetsterapi; Occupational therapy;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to describe occupational therapy practice for clients with cognitive impairment following acquired brain injury (CIABI) from the perspective of practicing occupational therapists (OTs).To fulfill this aim, qualitative and quantitative approaches were used including interviews (Study I) and questionnaires (Studies II -IV). LÄS MER

 4. 4. On the structure and contents of occupational therapist paradigms empirical studies of occupational therapy students' and occupational therapists' views on occupational therapy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Anita Björklund; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Occupational therapy; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Arbetsterapi; Empiriska studier; paradigm; vetenskapsteori; Explorative interpretative studies; field of action view; Törnebohm s concept of paradigm; world view;

  Sammanfattning : The ambition of this thesis is to contribute, from a paradigm theoretical frame of reference, to the development of occupational therapy knowledge in Sweden.The specified thesis aim was to identify and characterize occupational therapy students´ and occupational therapists´ perceptions of occupational therapy, especially regarding world view and field of action view in Törnebohm´s sense. LÄS MER

 5. 5. Individual Placement and Support (IPS) for persons with severe mental illness -Outcomes of a randomised controlled trial in Sweden

  Detta är en avhandling från Occupational Therapy and Occupational Science

  Författare :Cecilia Areberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mental illness; Vocational rehabilitation; Supported Employment; Employment specialist; Community integration; Quality of life; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den arbetsrehabilitering som traditionellt erbjuds personer med psykisk funktionsnedsättning kan beskrivas som en trappa där varje steg består av olika åtgärder för att öka personernas arbetsförmåga. Målet är att personerna successivt skall bli friskare, öka sin funktionsnivå och utveckla fler färdigheter innan de kan ta steget ut till ett konkurrensutsatt arbete. LÄS MER