Sökning: "Märit Frändén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Märit Frändén.

  1. 1. "Att blotta vem jag är" : Släktnamnsskick och släktnamnsbyten hos samer i Sverige 1920–2009

    Författare :Märit Frändén; Staffan Nyström; Lars-Gunnar Larsson; Håkan Rydving; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; onomastics; personal names; surnames; family names; bynames; changes of name; newly created names; socio-onomastics; Sami; Sápmi; ethnicity; ethnic marker; identity; revitalisation; stigma; namnforskning; personnamn; släktnamn; binamn; tillnamn; namnbyten; nybildade namn; socioonomastik; samer; Sápmi; etnicitet; etnisk markör; identitet; revitalisering; stigma; Swedish language; Svenska språket; Sami language; Samiska; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe surname patterns and changes of surname among the Sami of Sweden. It presents the results of three studies. The first is a survey of the present-day stock of surnames (family names) among the Sami community, based on the 2005 electoral register for the Swedish Sami Parliament. LÄS MER