Sökning: "newly created names"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden newly created names.

 1. 1. "Att blotta vem jag är" : Släktnamnsskick och släktnamnsbyten hos samer i Sverige 1920–2009

  Författare :Märit Frändén; Staffan Nyström; Lars-Gunnar Larsson; Håkan Rydving; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; onomastics; personal names; surnames; family names; bynames; changes of name; newly created names; socio-onomastics; Sami; Sápmi; ethnicity; ethnic marker; identity; revitalisation; stigma; namnforskning; personnamn; släktnamn; binamn; tillnamn; namnbyten; nybildade namn; socioonomastik; samer; Sápmi; etnicitet; etnisk markör; identitet; revitalisering; stigma; Swedish language; Svenska språket; Sami language; Samiska; Scandinavian Languages; Nordiska språk; Namnforskning; Name Care and Name Planning; Personal Names; Personnamn; Samiska språk; Sami Languages;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe surname patterns and changes of surname among the Sami of Sweden. It presents the results of three studies. The first is a survey of the present-day stock of surnames (family names) among the Sami community, based on the 2005 electoral register for the Swedish Sami Parliament. LÄS MER

 2. 2. Cavefors : Förlagsprofil och mediala mytbilder i det svenska litteratursamhället 1959-1982

  Författare :Ragni Svensson; Avdelningen för bokhistoria; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Förlagshistoria; bokhistoria; förläggarroller; Bo Cavefors förlag; 1968; afrikansk skönlitteratur; Politisk bokutgivning;

  Sammanfattning : Bo Cavefors Bokförlag AB (translated into English, this Swedish name would read Bo Cavefors Publishing Co. Ltd., to be abbreviated Cavefors below, when no confusion between the person and the company is likely to exist) was a Swedish publishing company, active between 1959 and 1982. LÄS MER