Sökning: "Järn"

Visar resultat 1 - 5 av 101 avhandlingar innehållade ordet Järn.

 1. 1. Järn i jorden Spadformiga ämnesjärn i Mellannorrland

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

  Författare :Marta Lindeberg; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ämnesjärn; järn; järnålder; Norrland; depå; landskap; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects Archaeology; North European; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Arkeologi; nordeuropeisk; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : This thesis explores how the spade-shaped currency bars of central Norrland were used in different contexts and what significance they held. Spade-shaped currency bars give us a glimpse of a world-view different than our own where the intermediary form the bars represented bestowed upon them a much fuller significance than did their place in the production process. LÄS MER

 2. 2. Förlorat järn

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet

  Författare :Catarina Karlsson; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Lost Iron – requirement and consumption of iron and steel in agriculture in medieval Sweden This study aims at an estimation of the amount of iron required for agriculture during the Middle Ages in Sweden. To calculate this we need to know which implements were used, their weights and how they were subjected to wear. LÄS MER

 3. 3. Järn och jord Bergsmän på 1700-talet = [Iron and land] : [mining peasants during the 18th century]

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stads- och kommunhistoriska institutet

  Författare :Maria Sjöberg; Stockholms universitet.; [1993]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Chemical Speciation of Sulfur and Metals in Biogas Reactors Implications for Cobalt and Nickel Bio-uptake Processes

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sepehr Shakeri Yekta; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Biogas; Anaerobic digestion; Chemical speciation; bio-uptake; Sulfur; Iron; Cobalt; Nickel; Biogas; Anaerob nedbrytning; Kemisk speciering; Bio-upptag; Svavel; Järn; Kobolt; Nickel;

  Sammanfattning : A balanced supply of micronutrients, including metals such as iron (Fe), cobalt (Co), and nickel (Ni), is required for the efficient and stable production of biogas. During biogas formation, the uptake of micronutrient metals by microorganisms is controlled by a complex network of biological and chemical reactions, in which reduced sulfur (S) compounds play a central role. LÄS MER

 5. 5. Chemisk afhandling om järnmalms proberande på våta vägen, med den vidtberömde philosophiske facultetens samtycke, til almänt ompröfvande framgifven af praeses ... Torb. Bergman ... samt respondens Anders Schedin, uplänning ... uti gustavianska lärosalen d. 24 maji 1777

  Detta är en avhandling från Upsala, tryckt hos Joh. Edman, kongl. acad. boktr

  Författare :Torbern Bergman; Uppsala universitet.; [1777]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Chemistry; Bergsbruk; Kemi; Järn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER