Sökning: "Torbern Bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden Torbern Bergman.

 1. 1. Dissertatio chemica de analysi ferri, quam, venia ampliss. facult. philos., præside Torb. Bergman ... publice ventilandam sistit Johannes Gadolin, Aboa-Fenno. In auditorio Gustaviano majori d. 9 Jun. anno 1781

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, apud Joh. Edman, director. et reg. acad. typogr

  Författare :Torbern Bergman; Uppsala universitet.; [1781]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Chemistry; Inorganic; Oorganisk kemi; Järn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Observationes chemicæ de antimonialibus sulphuratis, quas venia ampl. fac. phil., præside mag. Torb. Bergman ... publice ventilandam sistit Fred. Wilh. Mannercrantz. In auditorio Gust. majori die 10 julii, anno 1782

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, apud Johan. Edman, direct. et reg. acad. typogr

  Författare :Torbern Bergman; Uppsala universitet.; [1782]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dissertatio chemica de terra asbestina, quam venia ampl. fac. phil., præside mag. Torb. Bergman ... publice ventilandam sistit Carolus Gust. Robsahm, Vermelandus. In auditorio Gust. majori die 10 julii, anno 1782

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, apud Johan. Edman, direct. et reg. acad. typogr

  Författare :Torbern Bergman; Uppsala universitet.; [1782]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dissertatio metallurgica de minerarum docimasia humida, quam, venia amplissimæ fac. philos., praeside mag. Torb. Bergman ... publice ventilandam sistit Petrus Castorin, Vestmannus. In Auditorio Gustaviano majori, die 7 Jun. anno 1780

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, apud Joh. Edman, direct. et reg. acd. typogr

  Författare :Torbern Bergman; Uppsala universitet.; [1780]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Dissertatio chemica de arsenico, quam, consentiente amplissima fac. philosophica, præside Mag. Torb. Bergman ... publice ventilandam sistit Andreas Pihl, Westmannus, in audit. gust. die 7 maji; anni 1777. H. a. m. s

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis Edmannianis

  Författare :Torbern Bergman; Uppsala universitet.; [1777]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kemi; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER