Sökning: "Högskolan Kristianstad."

Visar resultat 1 - 5 av 109 avhandlingar innehållade orden Högskolan Kristianstad..

 1. 1. Tillämpad miljöanalytisk kemi för monitorering och åtgärder av antibiotika- och läkemedelsrester i Vattenriket

  Detta är en avhandling från Lund : Lund University

  Författare :Ola Svahn; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Family centre practice and modernity a qualitative study from Sweden

  Detta är en avhandling från Kristianstad : Kristianstad Academic Press

  Författare :Cecilia Lindskov; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; primary health care; family centre; phenomenographic method; social interaction; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Family centres have become a common institution to promote health and wellbeingamong young children (0-6 years of age) and their parents in Sweden. Thecore of the work is usually based on both maternal and child health care, a preschooland social services, all located under the same roof in the local community. LÄS MER

 3. 3. Matdistribution till hemmaboende äldre personer ur flera perspektiv

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Zada Pajalic; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Örebro universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Action Research; Facilitation; Food Distribution; Story Dialogue Method; Home-living Elderly People.; Vårdvetenskap; Nursing Science; Home-living Elderly People;

  Sammanfattning : The overall aim of this study was to gain insight into municipal food distribution from several perspectives: that of the clients, mainly elderly people, and also from the perspectives of different professionals and decision makers. An action research approach was chosen, as the characteristics of this method were deemed to be correct in relation to the basic aim of the study. LÄS MER

 4. 4. Nutritionsstatus och viktförändring vid Parkinsons sjukdom

  Detta är en avhandling från Malmö : Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lund universitet

  Författare :Susanne Lindskov; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Parkinson; nutrition; viktförändring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan barns perspektiv och nuets didaktik

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Agneta Jonsson; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; early childhood; curriculum; preschool teacher; communication; child perspective; children s perspectives;

  Sammanfattning : This thesis takes as one point of departure the concept of the expanded curriculum where curricula encompass both the formal steering documents, as well as that which goes on within the framework of preschool education and through the actors in preschools. The overarching purpose is therefore to generate knowledge about what conditions for learning the work of teachers make possible when curricula are created in preschool settings for children aged between 1 and 3. LÄS MER