Sökning: "Swedish University"

Visar resultat 1 - 5 av 8303 avhandlingar innehållade orden Swedish University.

 1. 1. Man, en och du : Generiska pronomen i svenskans historia

  Detta är en avhandling från Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

  Författare :Sanna Skärlund; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-10-17]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; generic pronouns; language change; grammaticalization; subjectification; Swedish; man; en; du; Old Swedish; semantic change; syntactic change; generic pronouns; language change; grammaticalization; subjectification; Swedish; man; en; du; Old Swedish; semantic change; syntactic change;

  Sammanfattning : This thesis examines the development of three generic pronouns in the history of the Swedish language, from the year of ca. 1225 until today. LÄS MER

 2. 2. Permeable islands : A contrastive study of Swedish and English adjunct clause extractions

  Detta är en avhandling från Centre for Languages and Literature, Lund University

  Författare :Christiane Müller; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-04-29]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; acceptability judgments; adjunct islands; coherence; filler-gap dependencies; finiteness; Swedish; syntax;

  Sammanfattning : This dissertation is concerned with extraction from adjunct clauses in Swedish and English. The topic is of interest because adjunct clauses are traditionally considered to be strong islands for extraction across languages (the Adjunct Condition). LÄS MER

 3. 3. Framtidsuttrycken i svenskans temporala system

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Lisa Holm; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; aktionsart; Nordiska språk språk och litteratur ; modality; grammaticalization; temporal adverbial; Scandinavian languages and literature; expressions for the future; aspect; present; tense; Swedish; auxiliary; tense system;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De svenska framtidsuttrycken (futuralt presens, futuralt skola och futuralt komma) är alla kontextuellt betingade användningar av uttryck som också har andra funktioner. Syftet med min avhandling är att beskriva vilka kontextvillkor som måste vara uppfyllda för att de tre uttrycken ska fungera som framtidsuttryck. LÄS MER

 4. 4. Bildliga betydelser i SAOB : Om beskrivningen av betydelseutvecklingsmekanismer analyserad ur ett kognitivt semantiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

  Författare :Pär Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : Man talar ibland om bildligt språkbruk och bildliga betydelser, men vad är det för något egentligen, mer exakt? I Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är många betydelser försedda med etiketten "bildl.". Faktum är att denna etikett förekommer mer än 40 000 gånger på ordbokens spalter. LÄS MER

 5. 5. On the principles of word formation in Swedish

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Gunlög Josefsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Originator; Force; Telicity; Event measurer; LF-lexicon; PF-lexicon; List of Morphemes; Property; Thing; Event; prefix; major ontological categories; suffix; compound; derivation; linking element; asymmetry; Move; Merge; Generalized Transformations; word class; inflection;

  Sammanfattning : My thesis is an attempt to give a minimalist account of word formation in Swedish. (See Chomsky (1993) and (1994).) In the main part of my thesis I demonstrate how the proposed system accounts for the central aspects of Swedish word formation. LÄS MER